Matrika cirkevného zboru

Prinášame Vám možnosť nahliadnutia do matriky cirkevného zboru, ktorá je sprístupnená na web stránke
www.familysearch.org
Nájdete tu matriky zoradené podľa vierovyznania,  okresu a obce.
Postupujte podľa pokynov webstránky.

Prajeme Vám úspešné bádanie.

Translate »