Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Srdečne Vás pozývame na koncert

Účinkuje:        Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Diriguje:          Adrián Kokoš
Miesto:            Drevený evanjelický artikulárny kostol vo Svätom Kríži
Čas:                  nedeľa, 4. júna 2023, 17.00 hod.
Vstupné:         dobrovoľným milodarom podporíte rekonštrukciu artikulárneho chrámu

Streda 31.05.2023 18:00 hod. Liptovský Hrádok ev. kostol – Seniorálne stretnutie mužov Štvrtok 01.06.2023 16:45 hod. Svätý Kríž (obecmý úrad) – Biblická hodina Piatok 02.06.2023 18:00, 19:00, 20:00 hod. hod. Svätý Kríž - noc kostolov Nedeľa 04.06.2023 09:00 hod. - Hlavné služby Božie vo Svätom Kríži 10:30 hod. Služby Božie v Gôtovanoch

Aktivity ECAV - 28.05.2023 – Bardejov - Rozhlasový prenos SB 18.06.2023 – Bardejov - Dištriktuálny deň VD + Festival chrámovej hudby 18.06.2023 – Bardejov - - Televízny prenos SB Aktivity ECAV -

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

kondert2023

Počas návštevy podujatí môžete milodarom podporiť rekonštrukciu nášho dreveného artikulárneho kostola.
ĎAKUJEME.

Oznamy
pre návštevníkov.

Oznamy
pre členov cirkevného zboru.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 22. 02. 2023

Pondelok  –  Nedeľa 10:00 – 14:30 hod.,

ak je kostol zatvorený, volajte na telefónne číslo:  +421 918 927 383

(ak nebudeme mať iné povinnosti, vyhovieme).

Rozpis Služieb Božích a stretnutí

Informácie pre členov CZ

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť,
prislúženie Večere Pánovej doma, alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu,
kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.
Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

Zbierka na pomoc Ukrajine

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Zamyslenie na deň 2.6.2023

1.Mojžišova 25,19-34

19 Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka: Abrahám splodil Izáka. 20 Izák mal štyridsať rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejca Betúéla z Paddan Aramu, sestru Aramejca Lábána. 21 Izák sa modlil k Hospodinovi za svoju ženu, pretože bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. 22 Keď sa však synovia zrážali v jej živote, povedala: Ak je tomu tak, načo som v tomto stave? A šla sa pýtať Hospodina. 23 A Hospodin jej odpovedal: Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. 24 Keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hľa, dvojčatá boli v jej živote. 25 Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a celý bol ako kožuch chlpatý, i pomenovali ho Ézavom. 26 Potom vyšiel jeho brat a rukou sa pevne držal Ézavovej päty, i pomenovali ho Jákobom. Izák mal práve šesťdesiat rokov, keď sa narodili. 27 Keď chlapci vyrástli, Ézav sa stal zdatným lovcom a žil na poli, Jákob však bol pokojamilovným mužom a býval v stanoch. 28 Izák si obľúbil Ézava, lebo rád jedával divinu, Rebeka si však obľúbila Jákoba. 29 Keď raz Jákob uvaril jedlo a Ézav prišiel domov z poľa unavený, 30 povedal Ézav Jákobovi: Daj sa mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto sa volá Edóm. 31 Ale Jákob povedal: Predaj mi najprv prvorodenstvo. 32 Nato povedal Ézav: Beztak už idem umrieť, načo mi je teda prvorodenstvo? 33 A Jákob povedal: Hneď mi to odprisahaj! A on mu odprisahal; tak predal svoje prvorodenstvo Jákobovi. 34 Potom dal Jákob Ézavovi chleba a misu šošovice; ten sa najedol a napil. Potom vstal a odišiel. Tak pohrdol Ézav prvorodenstvom.


Divné sú cesty Božie… To je nielen názov knihy sestry farárky Dariny Bancíkovej, ale tieto slová často vyslovujem aj ja, keď sledujem Božie konanie v tomto svete, na ktoré mnohokrát nepoznáme odpoveď. Tak to je i v tomto biblickom príbehu. Tešíme sa v ňom s Izákom, že jeho modlitba za neplodnú manželku Rebeku bola vypočutá a oni sa môžu po dvadsiatich rokoch manželstva tešiť z narodenia detí. Dokonca dvoch: dvojčiat – chlapcov. Dvadsať rokov Pán Boh skúšal ich dôveru a trpezlivosť voči Nemu, podobne ako pred časom vieru Abraháma a Sáry, aby aj oni prijali deti ako Boží dar. Strkanie sa detí v tele matky však nebol len obyčajný pohyb živých detí, ale nieslo v sebe aj znaky budúceho zápasu a bolo znamením ich ďalšieho života. „Dva národy sú v tvojom živote“, oznámil Rebeke Boh. Dva národy, úplne odlišné, rovnako, ako aj ich „zakladatelia“. Keď vidíme za tým všetkým Boží plán a Božiu vôľu, nevyhneme sa mnohým otázkam: „prečo?“ Prečo to Pán Boh, ktorý je ten istý a ktorý neskôr vo Svojom zákone hovorí „prvorodené patrí mne“, neurobil tak, aby sa prvorodený Ézav stal aj v skutočnosti prvorodeným a požehnaným Izákovým synom, ale dopustil, aby sa ním stal chytrácky a podvodnícky Jákob? A prečo Pán Boh mnohokrát akoby nelogicky, nepochopiteľne a podľa nás až nespravodlivo koná aj v našom živote? Nuž, divné sú cesty Božie…

Modlitba: Skláňame sa, všemohúci Bože, pred Tvojou múdrosťou, ale aj tajomnosťou a často je pre nás ťažké pochopiť, že za tým všetkým je Tvoja láska k nám a pre naše dobro. Prosíme Ťa, nauč nás dôverovať Ti, aj keď Ti mnohokrát nerozumieme. Amen.
Pieseň: ES 441
Autor: Anna Gabčanová


Na tomto mieste budem udeľovať pokoj, znie výrok Hospodina zástupov. Aggeus 2,9

Pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační! Kolosenským 3,15


Skutky apoštolov 11,19-26 :: Modlíme sa za: Modra (BaS)

nájdete nás aj na

24. 12. 2022    (Štedrý večer – sobota)
Služby Božie v artikulárnom kostole o 17.00 hod.

Pre veriacich je na Štedrý večer 24. 12. 2022 k dispozícii autobus,
ktorý ich privezie na služby Božie do artikulárneho kostola v Svätom Kríži.

Odchod autobusu z Andíc/ Beníc je o 16.20,
so zastávkami v Galovanoch o 16.25, v Gôtovanoch 16.40 (horných i dolných)
a následne pôjde do Svätého Kríža, Laziska a ku kostolu.

Po skončení služieb Božích veriacich aj rozvezie.

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

zriadili sme transparentný bankový účet,
IBAN: SK95 8330 0000 0026 0240 9734
VS: 777 

vklad ako aj čerpanie finančných priestriedkov si môžete pozrieť TU…

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Ďakujeme

Navštívte nás

Flag Counter
RSS na Anchor.fm
Translate »