Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Dňa 28.01.2024 je Artikulárny kostol pre návštevníkov z technických príčin ZATVORENÝ
14.04.2024 nedeľa 09:00 hod. Svätý Kríž - Hlavné služby Božie (kostol) 10:30 hod. Gôtovany 14:00 hod. Gálovany 21.04.2024 nedeľa 09:00 hod. Svätý Kríž - Hlavné služby Božie (kostol) 10:30 hod. Gôtovany

Pravidelné stretnutia: ŠTVRTOK 16:45 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Biblická hodina Piatok 17:00 hod. /Fara Svätý Kríž/ - Detská besiedka, Piatok 16:30 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Konfirmačné vyučovanie 1. ročník Piatok 17:30 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Konfirmačné vyučovanie 2. ročník

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznamy
pre návštevníkov.

Oznamy
pre členov cirkevného zboru.

28.01.2024

je Artikulárny kostol pre návštevníkov

z TECHNICKÝCH PRÍČIN

ZATVORENÝ

Otváracie hodiny počas  sviatkov

01.01.2024 – ZATVORENÉ

02.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

03.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

04.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

05.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

06.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

07.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

otvorený od 01.04.2024

Pondelok od 10.00 – do 14.30 hod

Utorok od 10.00 – do 14.30 hod.

Streda ZATVORENÉ

Štvrtok od 10.00 – do 14.30 hod.

Piatok od 10.00 – do 14.30 hod.

Sobota od 10.00 – do 14.30 hod.

Nedeľa od 10.00 – do 14.30 hod.

V prípade vážneho záujmu mimo uvedených otváracích hodín

je potrebné kontaktovať pána farára na telefónne číslo 0918 927 383.

Najlepšie deň vopred.

Rozpis Služieb Božích a stretnutí

Informácie pre členov CZ

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK 2024

V našom cirkevnom zbore bola na poslednom zasadnutí zborového konventu, ktorý sa konal 04. 02. 2024 schválená na rok 2024 výška cirkevného príspevku na 15 € za člena.

Údaje na zaplatenie cirkevného príspevku na rok 2024:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
Názov príjemcu: CZ ECAV Svaty Kriz
Suma: 15 € (násobená počtom členov, 2 – 30, 3 – 45, …)
Informácie pre príjemcu: (meno (á), priezvisko a adresa): Adam Eva Rajský, Eden 1
Variabilný symbol: 2024

ĎAKUJEME

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť,
prislúženie Večere Pánovej doma, alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu,
kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.
Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Zamyslenie na deň 14.4.2024

2. nedeľa po Veľkej noci – MISERICORDIAS DOMINI
Hospodinova milosť napĺňa zem. Žalm 33,5

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú Môj hlas. Ja ich poznám a ony Ma nasledujú. Ja im dávam večný život.“ Ján 10,11a.27-28a


Ján 10,11-16 (27-30)

11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. 12 Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. 13 Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. 14 Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. 15 Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca a svoj život dávam za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier.

(27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. 28 Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. 30 Ja a Otec sme jedno.“ 31 Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali.)


Kto ma bude viesť? Máme vzory hodné nasledovania? Koľko mien by ste vedeli vymenovať? Má naša cirkev, naše zbory, naše rodiny dobrých pastierov? Má našich potomkov kto viesť? Možno aj sú, ale sú utiahnutí, v tichosti, s triezvym zmýšľaním vykonávajú svoju prácu. Ovce rodia ovečky a deti kráčajú za svojimi rodičmi. To, čo ľudia dnes najviac potrebujú, je zodpovednosť, starostlivosť, poctivosť a spravodlivosť pri zaobchádzaní s ľuďmi. Len ten, kto je spoľahlivý a zodpovedný, môže viesť jemu zverených ľudí. Ale prevziať zodpovednosť – to znamená aj hľadať cesty k novým a lepším pastvinám, k čerstvej vode a… riešiť problémy. Môžeme byť dobrými pastiermi, ktorí ukazujú iným tú správnu cestu – ale to musíme vnímať človeka vedľa seba, jeho hľadanie, stratenosť a zraniteľnosť. Slúžiť, a nie byť obsluhovaní! Pán Ježiš, ktorý o Sebe povedal, že je Dobrý pastier, je naším vzorom. On pozná život, vie, čo znamená vbehnúť do hriechu… Hľadá to, čo bolo stratené, a nesie nás domov na Svojich pleciach. Stará sa, zachraňuje, takže môžeme povedať: pri Ježišovi som ovečkou rád. A možno potom to povie aj pri nás nejaká stratená ovečka, ktorej sme pomohli z tŕnia.

Modlitba: Bože, ďakujem za Dobrého pastiera, ktorý nás zachraňuje. Odpusť, že málo pri tom pomáhame. Daj nám srdcia túžiace zachraňovať tých, čo idú do zahynutia. Amen.
Pieseň: ES 512
Autor: Karmen Želinská


Boh ma opásal silou. Žalm 18,33

Božia slabosť je silnejšia ako ľudia. 1.Korinťanom 1,25


1.Petrov 2,21b-25 • Ezechiel 34,1-2(3-9)10-16.31 • 1.Mojžišova 16,1-16 • Žalm 136 • Modlíme sa za: Rómska misia

nájdete nás aj na

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

zriadili sme transparentný bankový účet,
IBAN: SK95 8330 0000 0026 0240 9734
VS: 777 

Váš vklad, ako aj čerpanie finančných prostriedkov si môžete pozrieť TU…

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód a vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Ďakujeme

Navštívte nás

Flag Counter
RSS na Anchor.fm
Translate »