Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

24. 12. 2022    (Štedrý večer – sobota)
Služby Božie v artikulárnom kostole o 17.00 hod.

Pre veriacich je na Štedrý večer 24. 12. 2022 k dispozícii autobus,
ktorý ich privezie na služby Božie do artikulárneho kostola v Svätom Kríži.

Odchod autobusu z Andíc/ Beníc je o 16.20,
so zastávkami v Galovanoch o 16.25, v Gôtovanoch 16.40 (horných i dolných)
a následne pôjde do Svätého Kríža, Laziska a ku kostolu.

Po skončení služieb Božích veriacich aj rozvezie.

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

dnes 04.09.2022

z technických príčin

ZATVORENÝ.

Ďakujeme za pochopenie.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 12. 01. 2023 

OTVORENÝ

Piatok – Nedeľa 10:00 – 14:30 hod.

V prípade záujmu mimoriadneho vstupu mimo otváracích hodín

nás kontaktujte vopred na tel. čísle 0918 927 383

Rozpis otváracích hodín do 08. 01. 2023

3.1.2023 (utorok)                                    10.00-14.30
4.1.2023 (streda)                                     10.00-14.30
5.1.2023 (štvrtok)                                   10.00-14.30
6.1.2023 (Traja králi – piatok)                10.00-14.30
7.1.2023 (sobota)                                    10.00-14.30
8.1.2023 (nedeľa)                                    10.00-14.30

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Rozpis služieb Božích

6.1.2023 (Zjavenie Krista Pána – piatok) – bez autobusu
                     Služby Božie (modlitebňa) o 09.00 hod.

8.1.2023 (1. nedeľa po Zjavení) – autobus pôjde
                    
Služby Božie (modlitebňa) o 09.00 hod.
                    
Služby Božie (Galovany) o 14.00 hod.

        Prajeme vám požehnané vianočné sviatky!

Zbierka na pomoc Ukrajine

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma,
alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

Najnovšie číslo Zborového listu

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Pripravili sme pre Vás

 

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 5.2.2023

3. nedeľa Deviatnik – SEPTUAGESIMA
Svoje prosby ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Daniel 9,18b


Matúš 20,1-16

1 Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. 2 Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. 3 O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. 4 A povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. 5 A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. 6 A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? 7 Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. 8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. 9 Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. 10 Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. 11 A keď dostali, reptali proti hospodárovi: 12 Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. 13 On však odpovedal jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. 15 Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. 17 Keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, vzal nabok dvanástich a hovoril im na ceste: 18 Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, 19 vydajú pohanom, aby sa Mu posmievali, zbičovali Ho a ukrižovali: ale na tretí deň vstane z mŕtvych.


Dôležité je ísť. Boh do Svojho nebeského kráľovstva pozýva všetkých. Nie každý na toto pozvanie odpovie v rovnakej chvíli. Niekto pozná Boha od detstva, iný sa s Ním stretne v dospelosti, ďalší v staršom veku. A mnohí ďalší otáľajú, ako a či vôbec odpovedať na Božie pozvanie. Boh nám však bez rozdielu pripomína, že nás miluje a chce nás mať pri Sebe, ako to aj čítame v 1. liste Timoteovi: Boh „chce, aby všetci ľudia boli spasení“ (2,4). Ježiš nám Svojím podobenstvom ukazuje, že najdôležitejšie je povedať Bohu „áno“, ísť s Ním a nasledovať Ho. Pripomína nám, že spasenie je Boží dar, ktorý nijako nesúvisí s našimi zásluhami. A tu vidíme rozdiel medzi naším, ľudským uvažovaním, keď očakávame za väčšie množstvo odvedenej práce aj vyššiu odmenu – a Božím uvažovaním, keďže Pán nám ponúka neporovnateľne viac, ako by si ktokoľvek mohol zaslúžiť vlastným snažením. – – Pavol o sebe v 1. liste Korintským napísal, že veľa pracoval – viac než ostatní. No tiež poznamenal, že túto prácu nevnímal ako svoju zásluhu, ale ako prejav Božej milosti. A tá spôsobila, že mnohí jeho poslucháči sa rozhodli povedať Bohu svoje „áno“. – – Aj my by sme sa mali radovať z každého, kto sa v živote rozhodne kráčať s Pánom Bohom, z každého, pred kým sa otvára cesta spasenia, a to bez ohľadu na to, kedy to urobí a čím je poznačený jeho doterajší život.

Modlitba: Bože, ďakujem, že chceš, aby všetci ľudia boli spasení. Odpusť, že Ti pritom málo pomáham. Inšpiruj ma a daj mi silu a múdrosť, ako mám pomáhať ľuďom na ceste k dobrej večnosti. Amen.
Pieseň: ES 489
Autor: Ján Ochodnický


V dobrý deň užívaj dobro a v zlý deň pozri: tak prvý, ako aj druhý urobil Boh na to, aby človek nezistil, čo príde po ňom. Kazateľ 7,14

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? Matúš 6,26


Matúš 9,9-13 :: Filipským 2,12-13 :: Jeremiáš 9,22-23 :: Žalm 62 :: Modlíme sa za: Evanjelické zbory v Rumunsku

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Flag Counter
Translate »