Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 14. júna 2021 opäť prístupný pre verejnosť.

Dňa 13.10.2021 bude kostol z technických príčin ZATVORENÝ.

Pondelok – Nedeľa: 10:00 -14:30 hod.

Viac informácií nájdete TU…

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

SLUŽBY BOŽIE V DREVENOM ARTIKULÁRNOM CHRÁME
KAŽDÚ NEDEĽU O 09.00 HOD.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Milí bratia a milé sestry v Kristu, sprísnenie pandemických opatrení od pondelka 04. októbra 2021 nám umožňuje  stretávať na službách Božích v kostole, len za dodržania predpísaných nariadení (respirátor, odstup, ruky, 1 osoba na 15 m2).

Kapacita nášho chrámu je dostatočná na to, aby sme sa služieb Božích zúčastnili v počte max. 100 osôb. Srdečne Vás preto pozývam každú nedeľu do nášho dreveného artikulárneho chrámu vo Svätom Kríži na 9.00 hodinu, aby sme aj naďalej zažívali spoločenstvo veriacich.

Miloslav Gdovin, zborový farár

„Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.“
Žalm 26, 8

Milí bratia a milé sestry v Kristu,

na základe vyhlášky č. 58 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola publikovaná 22. 12. 2020 a nadobúda platnosť 23. 12. 2020, sa zakazuje konanie služieb Božích až do odvolania.

Presúvame sa do internetového priestoru. Odporúčame vám sledovať našu oficiálnu webovú stránku drevenykostol.skYOUTUBE kanál, kde nájdete ďalšie informácie (nedeľné pobožnosti, záznamy služieb Božích a príhovorov). Tiež odporúčame navštíviť oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ecav.sk , kde nájdete ďalšie množstvo informácií.

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..


Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko

vyhlásil zbierku na opravu farskej budovy.

číslo účtu:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
VS: 251

ĎAKUJEME.

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  Vy už len zadáte sumu ktorou chcete prispieť.

qrcodezb

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:

nedeľa o 11:00 hod. – záznam Služieb Božích 

nedeľa o 18:00 hod. – Biblická štvrťhodinka

streda o 18:00 hod.  – Biblická štvrťhodinka

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
námestný farár

Pripravili sme pre Vás

Záznam z prenosu slávnosti ordinácie evanjelických novokňazov
môžete sledovať
po kliknutí na logo

Služby Božie
 na 1. slávnosť svätodušnú

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 19.10.2021

Lukáš 12,49-53

49 Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný. 51 Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení; traja proti dvom a dvaja proti trom: rozdelia sa 53 otec proti synovi a syn proti otcovi; matka proti dcére a dcéra proti otcovi; svokra proti neveste a nevesta proti svokre.


Ježiš ako príčina rozdelenia. V dnešnom texte Pán Ježiš hovorí o ohni, ktorý priniesol na tento svet a želá si, aby už horel. Ide o očisťujúci oheň, veď v ohnivých plameňoch bol zoslaný aj Duch Svätý na učeníkov. Pri misii nesmie učeníkom chýbať vášeň a zapálenosť pre Božie veci. V slovách Pána Ježiša o ohni cítiť, že si veľmi vášnivo želal, aby ľudia reagovali na ponuku Božej milosti, ktorú On sám stelesňoval a aby sa o ňu ďalej delili. A krst, ktorým chcel byť Ježiš nedočkavo pokrstený, tiež znamená očistenie a nový život. V Ježišovom prípade to nebolo bez utrpenia, a taký krst musia podstúpiť aj Ježišovi učeníci. Evanjelium, ktoré Ježiš hlásal, malo už vtedy následky, a to prvotné utrpenie, prejavujúce sa rozdelenosťou rodín. My, kresťania chápeme, že Kristovo evanjelium je prioritou nad všetky priority, ale v tom čase to bolo veľmi bolestivé (aj dnes sú prípady rozdelenia rodín pre vieru v Pána Ježiša Krista). Príčinou rozdelenia rodín bol a stále je hriech sveta, ktorý bráni ľuďom spoznať spásonosnú pravdu a prijať ju. Krista máme milovať nadovšetko a bezpodmienečne – je to náš najdôležitejší vzťah, ovplyvňujúci všetky ďalšie vzťahy. Musí byť mier medzi Bohom a človekom; len potom môžu byť plnohodnotné vzťahy medzi ľuďmi navzájom. Kto je pre nás dôležitejší – Ona lebo niekto iný?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám ponúkaš plný a úžasný vzťah s Tebou. Daj, nech ho vnímame a hlavne zažívame v našich vzťahoch. Daj, nech sa vieme brániť proti hriechu a diablovi. Daj nám chuť nasledovať Ťa aj za cenu utrpenia. Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Zuzana Valeková


Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami. Izaiáš 30,18

Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Lukáš 15,20


Rimanom 13,1-7 :: Modlíme sa za: Slovenské Pravno (Tu)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Počasie

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »