Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

dnes 04.09.2022

z technických príčin

ZATVORENÝ.

Ďakujeme za pochopenie.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 16. 09. 2022 

OTVORENÝ

Pondelok – Nedeľa 10:00 – 14:30 hod.

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Zbierka na pomoc Ukrajine

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma,
alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

Najnovšie číslo Zborového listu

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..


Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko

vyhlásil zbierku na opravu farskej budovy.

číslo účtu:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
VS: 251

ĎAKUJEME.

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  Vy už len zadáte sumu ktorou chcete prispieť.

qrcodezb

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:


Nedeľa 27. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu Predpôstnu

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 4.12.2022

2. adventná nedeľa
Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21,28


Jakubov 5,7-8(9-11)

7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. 8 Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod! (9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení. Ajhľa, sudca stojí predo dvermi! 10 Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. 11 Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.)


Trpezlivo čakaj! Adventný čas ponúka pohľad na prírodu, ktorá akoby spala svojím spánkom. Alebo sa nám to iba zdá? Čo ak je to inak? Čo ak je to len čas prípravy na zimu? Veď po zime opäť príde jar a aj to najmenšie stebielko trávy musí mať potrebnú silu, aby sa zazelenalo. – – Advent, ktorý prežívame, je práve takouto príležitosťou. Je to príležitosť na prípravu vianočných sviatkov. Čas príprav na príchod Božieho Syna. Predovšetkým je to čas očakávania Jeho Druhého príchodu. Je to návrat do tohto sveta, do nášho života. Cirkev čaká ako nevesta už po stáročia. Často sme v očakávaní nedočkaví. Netrpezlivosť nás vedie k mnohým chybám… Svojimi rečami, úmyslami a najmä konaním môžeme pokaziť svoje vzťahy alebo naštrbiť dôveru k Pánu Bohu. Jakub to prirovnáva k tomu, čo sa deje na jar. Prvé lúče slnka síce zohrejú zem a my do nej vložíme semienka, ale nijako neovplyvníme to, ako rýchlo vyrastú. Môžeme ich len trpezlivo zalievať alebo čakať na dážď. Veď nás čaká vzácna úroda – život s Pánom Ježišom! Naše vykúpenie sa blíži každým dňom. Trpezlivosť ťa preto cvičí, najmä v súžení. Nedaj sa pomýliť, nič neurýchliš! Buď trpezlivý a vytrvalý! Pán nemešká a všetko, čo potrebuješ, máš na dosah. Len sa poobzeraj a uvidíš, ako raší okolo teba Božie kráľovstvo.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si Pánom aj nad časom! Odpusť nám netrpezlivosť a udržiavaj v nás myseľ Kristovu, aby sme trpezlivo čakali na Tvoj príchod! Amen.
Pieseň: ES 514
Autor: Iveta Vachulová


Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj Ja postarám o Svoje ovce. Ezechiel 34,12

Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie Svoj život za ovce. Jána 10,11


Lukáš 21,25–33 • Izaiáš 63,15–64,3 • Veľpieseň 2,8–13 • Žalm 44 •  Modlíme sa za: Veľký Lom (NoS)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »