Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 14. júna 2021 opäť prístupný pre verejnosť

Pondelok – Nedeľa: 10:00 -16:00 hod.

Viac informácií nájdete TU…

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

SLUŽBY BOŽIE V DREVENOM ARTIKULÁRNOM CHRÁME
KAŽDÚ NEDEĽU O 09.00 HOD.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Milí bratia a milé sestry v Kristu, uvoľnenie pandemických opatrení nám umožnilo opäť sa stretávať na službách Božích v kostole.
Za dodržania predpísaných nariadení (respirátor, odstup, ruky, 1 osoba na 15 m2) sa tak od 19. apríla môžu konať služby Božie.

Kapacita nášho chrámu je dostatočná na to, aby sme sa služieb Božích zúčastnili v počte max. 80 osôb. Srdečne Vás preto pozývam každú nedeľu do nášho dreveného artikulárneho chrámu vo Svätom Kríži na 9.00 hodinu, aby sme spolu opäť zažili spoločenstvo veriacich.

Miloslav Gdovin, evanjelický a. v. farár

„Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.“
Žalm 26, 8

Milí bratia a milé sestry v Kristu,

na základe vyhlášky č. 58 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola publikovaná 22. 12. 2020 a nadobúda platnosť 23. 12. 2020, sa zakazuje konanie služieb Božích až do odvolania.

Presúvame sa do internetového priestoru. Odporúčame vám sledovať našu oficiálnu webovú stránku drevenykostol.skYOUTUBE kanál, kde nájdete ďalšie informácie (nedeľné pobožnosti, záznamy služieb Božích a príhovorov). Tiež odporúčame navštíviť oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ecav.sk , kde nájdete ďalšie množstvo informácií.

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:

nedeľa o 11:00 hod. – záznam Služieb Božích 

nedeľa o 14:00 hod. – Nedeľná škola
Vyučovanie evanjelického náboženstva pre 1. – 9. ročníka ZŠ Svätý Kríž.
nedeľa o 14:30 hod. – Vysielanie pre katechuménov a konfirmandov.

nedeľa o 18:00 hod. – Biblická štvrťhodinka

streda o 18:00 hod.  – Biblická štvrťhodinka

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
námestný farár

Pripravili sme pre Vás

Služby Božie
 na 1. slávnosť svätodušnú

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 23.6.2021

Skutky apoštolov 12,1-25

1 V tom čase začal kráľ Herodes trápiť niektorých z cirkevného zboru; 2 dal sťať Jakuba, brata Jánovho, 3 a keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal zlapať aj Petra; a boli práve dni nekvasených chlebov. 4 Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a odovzdal štyrom žoldnierskym oddielom po štyroch mužoch, aby ho strážili, lebo po veľkonočných slávnostiach chcel ho dať predviesť ľudu. 5 Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho. 6 V tú noc, keď Herodes mal dať predviesť Petra, spal tento medzi dvoma žoldniermi, zviazaný dvoma reťazami, a strážnici strážili väzenie predo dvermi. 7 A hľa, zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiarilo miestnosť. (Anjel) udrel Petra do boku a zobudil ho hovoriac: Vstaň, rýchlo! A okovy spadli mu z rúk. 8 I povedal mu anjel: Opáš sa a obuj! Urobil tak. Anjel hovoril (ďalej): Prehoď si plášť a nasleduj ma! 9 I vyšiel a nasledoval ho; ale nevedel, že je to skutočnosť, čo sa deje skrze anjela; myslel si, že vidí videnie. 10 Ako prešli prvú stráž, aj druhú a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta, otvorila sa im sama. A keď vyšli a prešli prvou ulicou, anjel hneď odstúpil od neho. 11 Vtedy sa Peter spamätal a povedal: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z ruky Herodesovej a zo všetkého, čo ľud židovský očakával. 12 Keď si to uvedomil, išiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímeno Marek; tam sa zišli mnohí a modlili sa. 13 Ako zaklopal na dvere brány, služobná dievka menom Rodé vyšla naslúchať, 14 a ako poznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale vbehla a oznámila, že Peter stojí pred bránou. 15 Oni jej však povedali: Blázniš! Ale ona tvrdila, že je tak. I povedali: Je to jeho anjel. 16 Peter však neprestával klopať, a keď otvorili a videli ho, užasli. 17 On im dal rukou znamenie aby mlčali, a vyrozprával im, ako ho Pán vyviedol z väzenia, a potom povedal: Oznámte to Jakubovi a bratom. Nato vyšiel a odobral sa na iné miesto. 18 Keď sa rozodnilo, medzi žoldniermi bolo nemalé zdesenie, čo sa stalo s Petrom. 19 Herodes ho totiž hľadal, a keď nenašiel, vyšetroval strážnikov, rozkázal ich odviesť, odišiel z Judska do Cezarey a tam prebýval. 20 (Herodes) sa hneval na Týranov a Sidoncov. Preto jednomyseľne prišli k nemu a nakloniac si kráľovho komorníka Blasta, prosili o pokoj; ich krajina živila sa totiž z kráľovskej (zeme). 21 V určený deň obliekol si Herodes kráľovské rúcho, posadil sa na trón a prehovoril k nim. 22 A ľud volal: To je hlas Boží, a nie ľudský! 23 A zaraz ranil ho anjel Pánov, pretože nevzdal Bohu slávu a – žraný červami – vypustil dušu. 24 Slovo Pánovo však rástlo a šírilo sa. 25 Barnabáš a Saul, keď skončili svoju službu, vrátili sa z Jeruzalema a vzali so sebou Jána, prímenom Marka.


Záleží od uhla pohľadu. Sú dva možné pohľady na prečítaný text. Prvý je takýto: Herodes má moc, bohatstvo a postavenie. V Pána Boha neverí a všetko toto získal vlastnou politikou, intrigami. Peter je chudobný, prenasledovaný a najnovšie – vo väzení. To všetko za to, že sa rozhodol pre kresťanskú vieru a hlásanie Ježišovho evanjelia vo svete. – – Druhý možný pohľad: Peter zažil skúsenosť, ako málokto iný. Boh ho zázračným spôsobom vyslobodil z väzenia. Na vlastnej koži zakúsil pravdivosť Pánových slov, ktoré pôvodne povedal Pavlovi: „Moja moc sa v slabosti dokonáva.“ Naopak, Herodes nič z toho nepoznal, naopak, jeho koniec bol otrasný. – – Božie slovo nám jasne ukazuje – a skúsenosť ľudí viery to dosvedčuje – že šťastie sa neskrýva v prepychových domoch, bezpečie nebýva vždy za múrmi mocných pevností, spokojný spánok nezaručí vždy tá najmäkšia posteľ… Hospodin dáva požehnanie, On nám je hradom prepevným. „V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne“ (Ž 4,9).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Tvoja moc sa dokonáva v našej slabosti a pokore. Odpusť, že to zabúdame a predvádzame sa svojimi výkonmi. Nauč nás žiť, podľa Teba. Amen.
Pieseň: ES 668
Autor: Peter Taját


Budem ťa žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky. Žalm 63,5

S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. Kolosanom 1,11-12


Micheáš 7,7-9.18-20 :: Modlíme sa za: Martin – Záturčie (Tu)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Počasie

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii a automaticky sa Vám vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »