Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 10. 02. 2022 do  25. 02. 2022

z technických príčin

ZATVORENÝ.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 15. 06. 2022 do 15. 09. 2022 

OTVORENÝ

Pondelok – Nedeľa 10:00 – 16:30 hod.

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Zbierka na pomoc Ukrajine

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma,
alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

Najnovšie číslo Zborového listu

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..


Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko

vyhlásil zbierku na opravu farskej budovy.

číslo účtu:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
VS: 251

ĎAKUJEME.

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  Vy už len zadáte sumu ktorou chcete prispieť.

qrcodezb

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:


Nedeľa 27. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu Predpôstnu

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Pripravili sme pre Vás

Úvod zborového dozorcu
CZ Svätý Kríž – Lazisko

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 28.6.2022

Sudcovia 9,7-21

7 Keď to oznámili Jótámovi, odišiel a zastal na vrchole Garizímu a nahlas volal: Počujte ma, občania Síchemu, a vypočuje vás Boh. 8 Pobrali sa raz stromy pomazať kráľa nad sebou. I povedali olive: Kraľuj nad nami. 9 A oliva im odvetila: Mám opustiť svoj olej, pre ktorý ma ctia bohovia i ľudia, ísť a vznášať sa nad stromami? 10 Vtedy povedali stromy figovníku: Poď ty a kraľuj nad nami! 11 A figovník im odvetil: Mám opustiť svoju sladkosť a svoje výborné ovocie, ísť a vznášať sa nad stromami? 12 Potom povedali stromy viniču: Poď ty a kraľuj nad nami! 13 Ale vinič im odvetil: Mám opustiť svoj mušt, ktorý obveseľuje bohov i ľudí, ísť a vznášať sa nad stromami? 14 A všetky stromy povedali bodliaku: Poď ty a kraľuj nad nami! 15 A bodliak odvetil stromom: Ak ma naozaj chcete pomazať za kráľa nad vami, poďte, ukryte sa v mojej tôni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cédre. 16 Teraz, ak ste naozaj statočne konali, keď ste Abímelecha urobili kráľom, a ak ste dobre naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, ak ste mu odplatili, ako sa zaslúžil o vás, 17 lebo môj otec bojoval za vás, ba aj svoj život položil na vážky a zachránil vás z rúk Midjáncov; 18 ale vy ste dnes povstali proti domu môjho otca a jeho synov ste povraždili, sedemdesiat mužov na jednom kameni, a urobili ste Abímelecha, syna jeho slúžky, kráľom nad občanmi Síchemu, lebo je vaším bratom; 19 ak ste naozaj statočne naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, radujte sa z Abímelecha, a aj on nech sa raduje z vás. 20 Ak nie, nech vyšľahne z Abímelecha oheň a nech strávi občanov Síchemu a Bét-Millóa, a oheň nech vyšľahne z občanov Síchemu a z Bét-Milloá a nech pohltí Abímelecha. 21 Potom Jótám ušiel a unikol svojmu bratovi Abímelechovi. Nato odišiel do Beéry a býval tam.


Ak urobíme zlé rozhodnutie, môžeme ho napraviť. Život nám niekedy prináša veľmi ťažké situácie, do ktorých sa dostaneme nie vlastnou vinou. – – Takúto situáciu prežíval izraelitský ľud spolu s Jótámom. Ten potrebuje osloviť ľudí o ich zlom rozhodnutí a použije pritom podobenstvo o stromoch. Dosiahol úžasný úspech: pochopili, v akej sú zlej situácii a čo urobili zle. – – Aj Pán Ježiš nás často oslovuje rôznymi podobenstvami, aby sme pochopili, čo potrebujeme, čo nám ponúka a čo je dôležité pre náš život a naše spasenie. Prirovnanie „Ja som dobrý pastier, ktorý kladie život za ovce“, nám ponúka vedenie a starostlivosť, ak Ho prijmeme, ako svojho osobného Pastiera, Pána a Spasiteľa, Záchrancu a budeme Mu dôverovať. – – Tento náš život sa rýchlo skončí. Je krátky a neistý, ale večnosť je pred nami. Myslime na to, že Pán Ježiš nás čaká, ale rozhodnúť sa musíme sami ešte na tejto zemi. Potom už bude neskoro.

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si dobrým Pastierom našich sŕdc. Odpusť, že ich nechávame v moci reklamy, manipulácie a zvodcov. Veď nás Duchom Pravdy, aby sme nezblúdili! Amen.
Pieseň: ES 248
Autor: Ján Bruncko


Keď mi je Hospodin po pravici, neklátim sa. Žalm 16,8

Pavol hovorí: Boh mi však pomáhal, a tak tu v tento deň stojím ako svedok. Skutky apoštolov 26,22


2.Mojžišova 2,11-15(16-22)23-25 •  Modlíme sa za: Málinec (NoS)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »