Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 14. júna 2021 opäť prístupný pre verejnosť

Pondelok – Nedeľa: 10:00 -16:00 hod.

Viac informácií nájdete TU…

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Denný biblický tábor „Vitajte v autoškole“

6.7. – 9.7. 2021 (každý deň od 8.00 do 16.00 hod.)

Miesto konania:         Svätý Kríž – ev. fara, kostol;
                                       vyhliadka nad Pavčinou Lehotou;
                                       Liptovský Mikuláš

Vedúci tábora:            Miloslav Gdovin, 0918 927 383

Cena tábora:              10 Eur + poplatok za autobus do L. Mikuláša

Prihlášku si môžete stiahnuť TU…

Informácie k táboru

Prihlásiť sa môžu deti vo veku 6-13 rokov.
Harmonogram dňa:
07.30 – 08.00 príchod
08.00 – 16.00 program
16.00 – 16.30 odchod

V cene tábora je zahrnutá strava 3x denne (desiata, obed, olovrant).
Poplatok za tábor je potrebné uhradiť do 6. júla 2021 (najneskôr v deň nástupu na tábor).

SLUŽBY BOŽIE V DREVENOM ARTIKULÁRNOM CHRÁME
KAŽDÚ NEDEĽU O 09.00 HOD.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Milí bratia a milé sestry v Kristu, uvoľnenie pandemických opatrení nám umožnilo opäť sa stretávať na službách Božích v kostole.
Za dodržania predpísaných nariadení (respirátor, odstup, ruky, 1 osoba na 15 m2) sa tak od 19. apríla môžu konať služby Božie.

Kapacita nášho chrámu je dostatočná na to, aby sme sa služieb Božích zúčastnili v počte max. 80 osôb. Srdečne Vás preto pozývam každú nedeľu do nášho dreveného artikulárneho chrámu vo Svätom Kríži na 9.00 hodinu, aby sme spolu opäť zažili spoločenstvo veriacich.

Miloslav Gdovin, evanjelický a. v. farár

„Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.“
Žalm 26, 8

Milí bratia a milé sestry v Kristu,

na základe vyhlášky č. 58 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola publikovaná 22. 12. 2020 a nadobúda platnosť 23. 12. 2020, sa zakazuje konanie služieb Božích až do odvolania.

Presúvame sa do internetového priestoru. Odporúčame vám sledovať našu oficiálnu webovú stránku drevenykostol.skYOUTUBE kanál, kde nájdete ďalšie informácie (nedeľné pobožnosti, záznamy služieb Božích a príhovorov). Tiež odporúčame navštíviť oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ecav.sk , kde nájdete ďalšie množstvo informácií.

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:

nedeľa o 11:00 hod. – záznam Služieb Božích 

nedeľa o 14:00 hod. – Nedeľná škola
Vyučovanie evanjelického náboženstva pre 1. – 9. ročníka ZŠ Svätý Kríž.
nedeľa o 14:30 hod. – Vysielanie pre katechuménov a konfirmandov.

nedeľa o 18:00 hod. – Biblická štvrťhodinka

streda o 18:00 hod.  – Biblická štvrťhodinka

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
námestný farár

Pripravili sme pre Vás

Služby Božie
 na 1. slávnosť svätodušnú

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 23.7.2021

Skutky apoštolov 23,1-11

1 Pavel sa uprene zahľadel na radu a prehovoril: Mužovia, bratia! Až do dnešného dňa robil som vo všetkom podľa svojho najlepšieho svedomia pred Bohom. 2 Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. 3 Povedal mu Pavel: Boh bude biť teba, obielená stena! Ty sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, a kážeš ma biť proti zákonu? 4 Ale tí, čo tam stáli, dohovárali mu: Veľkňazovi Božiemu zlorečíš? 5 Odpovedal Pavel: Nevedel som, bratia, že je veľkňaz; lebo je napísané: Vladárovi svojho ľudu nebudeš zlorečiť. 6 Keďže však Pavel vedel, že prítomní sú sčiastky sadukaji a sčiastky farizeji, zvolal v rade: Mužovia, bratia, som farizej, syn farizejov, a pre (moju) nádej, pre (vieru v) zmŕtvychvstanie ma súdia. 7 Ako to povedal, povstal rozkol medzi farizejmi a medzi sadukajmi a zhromaždenie sa rozdvojilo. 8 Sadukaji totiž hovoria, že niet zmŕtvychvstania ani anjela, ani ducha; kým farizeji vyznávajú oboje. 9 Strhol sa teda ohromný krik. Spomedzi farizejov povstali niektorí zákonníci a ostro sa hádali volajúc: Nič zlé nenachádzame na tomto človeku. A čo ak Duch hovoril s ním alebo anjel? Nebojujme proti Bohu! 10 Keďže povstal veľký rozkol, obával sa veliteľ, že roztrhajú Pavla; rozkázal vojakom zísť dolu, vytrhnúť im ho a odviesť do kasárne. 11 V nasledujúcu noc postavil sa Pán vedľa neho a riekol mu: Buď zmužilý, Pavel; lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.


„Pavel sa uprene zahľadel na radu a prehovoril: „Až do dnešného dňa obcoval som vo všetkom podľa najlepšieho svedomia pred Bohom“ (v.1b). Či môžeme aj my, bratia, sestry, takto svedčiť o neúnavnej službe Bohu? Svedomie je Boží strážca. Stráži nás pred zlom. No bez nového narodenia do svetla Ježiša, človek nie je schopný odporovať zlu. Ako to, že Pavel má dobré svedomie? Lebo si ho denne obrusuje Božím slovom a pokáním. Božie Slovo riadi celý jeho život. Vedie ho k činom na Božiu slávu. „Čo je platné, ak niekto povie, že má vieru, ale nemá skutkov? Či ho (takáto) viera môže spasiť?“ (Jak 2,14). Bratia, sestry! V našej cirkvi sme milosť Božiu zmenili na: „veď nič nemusíme“. Kvas hriechu začal kysnúť a oberať nás o túžbu po evanjeliu, po Biblii, po čistote, po horlivosti za Boha… Vďaka Bohu za každé Božie svetielko, ktoré svieti do tejto temnoty! Viera sa pre nás stala zvykom. Neospravedlňujme už svoju ľahostajnosť a pýchu! Prosme Boha na kolenách, aby sme si mohli kúpiť kolýriovú masť, lebo sme slepí, aj nahí (Zj 3,17)! Prestaňme veriť bájkam, že nás Boh lásky nezahubí! Ak sa nepokoríme a nezmeníme vzťah k viere Božej, svätej, zahynieme! Áno, ak svoj život dáme Ježišovi, svet bude aj nami pohŕdať tak, ako Ježišom. Ale potom si nás Boh privinie na srdce! – – Zmiluj sa, Pane, vráť nás k Sebe!
Modlitba: Odpusť, Bože, že niekedy robíme skutky zákona, ktoré nespasia a cítime sa byť v pohode. Daj nám precítiť hlboké pokánie, aby sme sa spoľahli len a len na Teba, aby nám vládla Tvoja láska, skrze ktorú je činná viera. Amen.
Pieseň: ES 540
Autor: Dana Zubčáková


Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premýšľam o tom, čo si povedal. Žalm 119,148

Mária si všetky tie slová zachovala vo svojom srdci a premýšľala o nich. Lukáš 2,19


Lukáš 22,14-20 :: Modlíme sa za: Ochtiná (Ge)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Počasie

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii a automaticky sa Vám vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »