Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko.

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

NA STRÁNKE SA PRACUJE!

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

NA STRÁNKE SA PRACUJE!

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznámenie pre turistickú verejnosť

 Z dôvodu pandémie COVID-19 dodržujte pri návšteve chrámu nasledovné pokyny:
1.
Pri vstupe a pobyte v kostole si prekryte horné dýchacie cesty (napríklad rúškom, šálom, šatkou).
2.
Pri vstupe do kostola si aplikujte dezinfekciu na ruky alebo si nasaďte jednorazové rukavice (cirkevný zbor rukavice neposkytuje).
3.
Do kostola vchádzajte s minimálnym odstupom medzi osobami 2 metre (ak sa nejedná o členov spoločnej domácnosti).
4
. V kostole dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlite, kýchajte do vreckovky, resp. do lakťového ohybu).
5.
Pohybujte sa len v rámci vymedzeného priestoru.
Ďakujeme.

   

  Konanie služieb Božích bude každú nedeľu o 9.00 hod.

  Všetci, ktorí sa zúčastnia služieb Božích, musia dodržiavať nasledovné pravidlá:
  – vstup a pobyt v kostole bude umožnený len tým, ktorí budú mať prekryté horné dýchacie cesty (napríklad rúško, šál, šatka).
  – pri vstupe do kostola si musia aplikovať dezinfekciu na ruky alebo nasadiť jednorazové rukavice (cirkevný zbor rukavice neposkytuje).
  – do kostola vchádzať s minimálnym odstupom medzi osobami 2 metre (ak sa nejedná o členov spoločnej domácnosti).
  – v kostole dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
  – z účasti na službách Božích budú vylúčení tí, ktorí majú príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia.
  – v kostole zaujať miesto tak, aby bol medzi osobami odstup minimálne dva metre (každá druhá alebo tretia lavica).
  – pri východe z kostola dodržiavať odstup aspoň 2 metre (ak sa nejedná o členov spoločnej domácnosti).

  Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
  zborový kaplán

  Pripravili sme pre Vás
  ZBOROVÝ LIST

  Navštívte nás

  • Svätý Kríž 74, 032 11 Svätý Kríž
  • +421 44 5592 622
  • drevenykostol@gmail.com

  Podporte nás

  Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

  číslo účtu:

  IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

  VS: 777

  Ďakujeme

  Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii a automaticky sa Vám vyplní IBAN.  

  Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

  Translate »