Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Srdečne Vás pozývame na koncert

Účinkuje:        Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Diriguje:          Adrián Kokoš
Miesto:            Drevený evanjelický artikulárny kostol vo Svätom Kríži
Čas:                  nedeľa, 4. júna 2023, 17.00 hod.
Vstupné:         dobrovoľným milodarom podporíte rekonštrukciu artikulárneho chrámu

Streda 31.05.2023 18:00 hod. Liptovský Hrádok ev. kostol – Seniorálne stretnutie mužov Štvrtok 01.06.2023 16:45 hod. Svätý Kríž (obecmý úrad) – Biblická hodina Piatok 02.06.2023 18:00, 19:00, 20:00 hod. hod. Svätý Kríž - noc kostolov Nedeľa 04.06.2023 09:00 hod. - Hlavné služby Božie vo Svätom Kríži 10:30 hod. Služby Božie v Gôtovanoch

Aktivity ECAV - 28.05.2023 – Bardejov - Rozhlasový prenos SB 18.06.2023 – Bardejov - Dištriktuálny deň VD + Festival chrámovej hudby 18.06.2023 – Bardejov - - Televízny prenos SB Aktivity ECAV -

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

kondert2023

Počas návštevy podujatí môžete milodarom podporiť rekonštrukciu nášho dreveného artikulárneho kostola.
ĎAKUJEME.

Oznamy
pre návštevníkov.

Oznamy
pre členov cirkevného zboru.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 22. 02. 2023

Pondelok  –  Nedeľa 10:00 – 14:30 hod.,

ak je kostol zatvorený, volajte na telefónne číslo:  +421 918 927 383

(ak nebudeme mať iné povinnosti, vyhovieme).

Rozpis Služieb Božích a stretnutí

Informácie pre členov CZ

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť,
prislúženie Večere Pánovej doma, alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu,
kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.
Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

Zbierka na pomoc Ukrajine

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Zamyslenie na deň 7.6.2023

1.Mojžišova 28,10-22

10 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu. 11 Došiel na posvätné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvätného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. 12 Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. 13 A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. 14 Tvojho potomstva bude ako prachu zeme; rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme. 15 Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. 16 Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel. 17 Dostal strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. 18 Včasráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vztýčil ho ako posvätný stĺp a zvrchu ho polial olejom. 19 To miesto pomenoval Bételom; predtým meno toho mesta bolo Lúz. 20 Vtedy Jákob urobil takýto sľub: Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, 21 a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom. 22 Tento kameň, čo som postavil ako posvätný stĺp, bude Božím domom, a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.


Naša istota. Jákob podvodom získal požehnanie, ktoré patrilo jeho prvorodenému bratovi, Ézavovi. Pán Boh si pre Svoju službu použije aj nedokonalého človeka. Musí však prejsť ešte dlhou prípravou, musí spoznať sám seba, aj život okolo seba. Zápas sa začína útekom z domu a pokračuje zápasom s Bohom, ktorý sa odohrá v spánku. S Jákobom, ktorý je na úteku pred bratom, zápasí v noci. Hospodin mu zároveň zveruje posolstvo, že požehnanie – zasľúbené Abrahámovi – prejde na neho. V požehnaní je uistenie o Božej prítomnosti, ochrane a o Božom vedení. Nakoniec sa zápas po mnohých rokoch s Bohom zopakuje, ale to je už skutočný zápas pri potoku Jabbok, po ktorom Jákob ostane poznačený na bedrovom kĺbe a dostáva nové meno – Izrael. – – Pán Boh aj teraz používa rôzne spôsoby, aby si aj z nás – rozličnými vonkajšími vplyvmi „nabalených“ – ľudí vytváral Svoje nástroje. A tak máme svoje Bét-ely i Jabboky, v ktorých zakúšame Jeho pomoc a ochranu. Prenesme svoje ťažkosti vždy na nášho Boha, ale tam zložme aj svoje podvody a lakomosť a pokračujme na svojej životnej ceste ako dediči Božieho zasľúbenia.

Modlitba: Milý Bože, Otče, udeľ nám Svoju pomoc na to, aby sme zanechali svoje zlé vlastnosti a žili pod Tvojou ochranou a milosťou. Amen.
Pieseň: ES 494
Autor: Jaroslav Jurko

Vo všetkom sa pridŕžajte cesty, ktorou vám Hospodin, váš Boh, prikázal ísť, aby ste zostali nažive. 5.Mojžišova 5,33

Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej. Rímskym 15,4


Izaiáš 57,14-16 :: Modlíme sa za: Mošovce (TuS)

nájdete nás aj na

24. 12. 2022    (Štedrý večer – sobota)
Služby Božie v artikulárnom kostole o 17.00 hod.

Pre veriacich je na Štedrý večer 24. 12. 2022 k dispozícii autobus,
ktorý ich privezie na služby Božie do artikulárneho kostola v Svätom Kríži.

Odchod autobusu z Andíc/ Beníc je o 16.20,
so zastávkami v Galovanoch o 16.25, v Gôtovanoch 16.40 (horných i dolných)
a následne pôjde do Svätého Kríža, Laziska a ku kostolu.

Po skončení služieb Božích veriacich aj rozvezie.

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

zriadili sme transparentný bankový účet,
IBAN: SK95 8330 0000 0026 0240 9734
VS: 777 

vklad ako aj čerpanie finančných priestriedkov si môžete pozrieť TU…

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Ďakujeme

Navštívte nás

Flag Counter
RSS na Anchor.fm
Translate »