Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko.

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

NA STRÁNKE SA PRACUJE!

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

NA STRÁNKE SA PRACUJE!

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznámenie pre turistickú verejnosť

Drevený artikulárny kostol

bude v dňoch 23.10. – 13.11. 2020

z dôvodu pandémie COVID-19 zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy  cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

  Oznámenie o opatreniach  v súvislosti s epidémiou koronavírusu

  Milí bratia a milé sestry v Kristu,

  opatrenia, ktoré sú v boji proti pandémii vírusu COVID–19 platné od 15. októbra 2020, sa dotknú aj našich Služieb Božích, stretaní a aktivít.

    Pre náš cirkevný zbor to znamená, že od 15. októbra 2020 až do odvolania sa nebudú konať služby Božie a ani žiadne zborové podujatia. Z tohto dôvodu bol zrušený aj pravidelný autobusový spoj, ktorý veriacich priváža na služby Božie v nedeľu. Presúvame sa opäť do online priestoru. Na našej webovej stránke www.drevenykostol.sk nájdete aktuálne informácie a záznamy služieb Božích z nášho kostola, ako aj odkazy na iné duchovné podujatia. Odporúčame Vám sledovať aj oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku www.ecav.sk, ktorá prináša množstvo ďalších informácií týkajúcich sa diania v cirkvi.

  Veriacim odporúčame správať sa zodpovedne a nezanedbávať svoju duchovnú starostlivosť. K tomu vám môžu slúžiť rodinné stretnutia nad Písmom svätým, modlitby a spev piesní z Evanjelického spevníka. V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

                                                     

  Televízia a online priestor ponúka široké spektrum duchovných možností pre všetkých.

  Rád by som Vás upozornil na nasledujúce udalosti, ktoré môžete počas najbližšieho týždňa sledovať.

  25.10.2020 9:05 hod.  – Rádio Slovensko Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Nemcovce   (kazateľ: Peter Székely)

  25. 10. 2020 o 10:00 hod. – Na našej webovej stránke www.drevenykostol.sk nájdete  služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici.

  Bližšie informácie o priamych prenosoch RTVS nájdete:  https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/prenosy-v-rtvs

  Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
  námestný farár

  Navštívte nás

  • Svätý Kríž 74, 032 11 Svätý Kríž
  • drevenykostol@gmail.com
  • tel. 421445592622

  Podporte nás

  Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

  číslo účtu:

  IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

  VS: 777

  Ďakujeme

  Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii a automaticky sa Vám vyplní IBAN.  

  Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

  Translate »