Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 10. 02. 2022 do  25. 02. 2022

z technických príčin

ZATVORENÝ.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 09. 04. 2022 do 01. 07. 2022 

OTVORENÝ

Pondelok – Nedeľa 10:30 – 15:00 hod.

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Zbierka na pomoc Ukrajine

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma,
alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

Najnovšie číslo Zborového listu

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..


Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko

vyhlásil zbierku na opravu farskej budovy.

číslo účtu:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
VS: 251

ĎAKUJEME.

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  Vy už len zadáte sumu ktorou chcete prispieť.

qrcodezb

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:


Nedeľa 27. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu Predpôstnu

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Pripravili sme pre Vás

Služby Božie na nedeľu Predpôstnu 2022

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 17.5.2022

Jonáš 2,1-11

1 Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; Jonáš bol v jej vnútri tri dni a tri noci. 2 I modlil sa zvnútra ryby k Hospodinovi, svojmu Bohu: 3 Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. 4 Uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obkľúčil ma prúd, všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa prevalili. 5 A ja som povedal: Zahnaný som spred Tvojich očí, ako ešte pohliadnem na Tvoj svätý chrám? 6 Obkľúčili ma vody až po hrdlo, hlbina ma obkolesila, chaluha mi ovinula hlavu. 7 Zostúpil som do zeme až k základom vrchov, jej závory sa zavreli za mnou na veky. Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj. 8 Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe, do Tvojho svätého chrámu. 9 Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. 10 Ale ja s hlasnou vďakou budem Ti obetovať a splním, čo som sľúbil. U Hospodina je vyslobodenie. 11 I rozkázal Hospodin rybe, a tá vyvrátila Jonáša na suchú zem.


Sebareflexia. To, čo ma najviac znepokojuje, keď sledujem každodenný život a ľudí okolo seba (či už na sídlisku, kde bývam, v Cirkvi, v štáte…), je nízka miera sebareflexie. My, ľudia, sme majstri sveta v posudzovaní toho, čo a ako by mali robiť iní (politici, funkcionári, lekári…). Sme však citliví na to, keď niekto poukáže na naše chyby a snaží sa nám radiť, čo a ako by sme mali robiť my. Sebareflexia je podľa mňa synonymum biblického slova pokánie. Tu sa nám vzorom stáva Jonáš. Tak poďme spolu v 2. kapitole sledovať jeho modlitbu, aby nás inšpirovala: 1. (v. 1-4): Oddeľme sa od vonkajšieho sveta a obrátiť sa k svojim pocitom, hodnotám, myšlienkam – to je prvý krok, lebo bez času ticha, zastavenia sa, premýšľania, modlitby v každodennom zhone sa pridáme k davu ľudí, bez vedomia, že máme nasledovať Krista. 2. (v. 5-6): Uvedomme si svoju biedu pred Bohom, že nie sme lepší, ako ostatní a bez Božej pomoci sme odkázaní na zlyhania a neúspechy. 3. (v. 7-8): Aj v najťažších chvíľach máme nádej, že náš dobrý Otec nás počuje a vie si dať rady s naším životom. 4. (v. 9-10): Sebareflexia (pokánie) vedie k činom – zmením, čo bolo zlé a rozhodnem sa opäť plniť Božie poslanie, ktoré mám. 5. (v. 11): S Božou pomocou a Ním vedený vychádzam naplno žiť zodpovedný život pravdy a dobra. Pán Boh nám v tom pomáhaj!
Modlitba: Ježišu, ďakujem Ti, že si Pravda a osvetľuješ každý hriech. Odpusť, že mám radšej sebaklam. Pôsob vo mne Duchom Pravdy, aby som spoznával každé zlo v sebe a niesol ho pred Teba, aby si ma očistil, premenil a viedol k dobru! Amen.
Pieseň: ES 645
Autor: Daniel Kobyľan


Divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť. Izaiáš 28,29

Kristus prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízki. Efezským 2,17


Rímskym 15,14-21 •  Modlíme sa za: Kráľova Lehota (LOS)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »