Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

dnes 03.07.2022

z technických príčin

ZATVORENÝ.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 15. 06. 2022 do 15. 09. 2022

OTVORENÝ

Pondelok – Nedeľa 10:00 – 16:30 hod.

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Zbierka na pomoc Ukrajine

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma,
alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

Najnovšie číslo Zborového listu

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..


Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko

vyhlásil zbierku na opravu farskej budovy.

číslo účtu:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
VS: 251

ĎAKUJEME.

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  Vy už len zadáte sumu ktorou chcete prispieť.

qrcodezb

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:


Nedeľa 27. 02. 2022, 09.00 hod., SB na nedeľu Predpôstnu

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Pripravili sme pre Vás

Úvod zborového dozorcu
CZ Svätý Kríž – Lazisko

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 16.8.2022

Kronická 11,1-9

1 Celý Izrael sa zhromaždil k Dávidovi do Chebrónu a povedal: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. 2 Už predtým, ešte kým Saul bol kráľom, ty si viedol Izrael do boja i z boja a Hospodin, tvoj Boh, ti riekol: Ty budeš pásť môj ľud izraelský, ty budeš vodcom nad mojím ľudom Izraelom! 3 Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebrónu a Dávid uzavrel s nimi v Chebróne zmluvu pred Hospodinom. Potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa slova Hospodinovho, vyrieknutého Samuelom. 4 Dávid tiahol s celým Izraelom k Jeruzalemu, čiže Jebúsu, kde boli Jebúsejci obyvateľmi krajiny. 5 Obyvatelia Jebúsu povedali Dávidovi: Nevojdeš sem! Ale Dávid zaujal hrad Sion, čiže mesto Dávidovo. 6 Vtedy povedal: Kto prvý porazí Jebúsejcov, bude predákom a vodcom. Prvý vystúpil Jóáb, syn Cerújin, a stal sa predákom. 7 Dávid potom ostal bývať na hrade, preto ho nazvali mestom Dávidovým. 8 Potom budoval dookola mesto, od Milla až po obvodové múry. Jóáb obnovil zvyšok mesta. 9 Takto sa Dávid ustavične vzmáhal a Hospodin mocností bol s ním.


Čas postaviť sa do služby. Dávid bol pomazaný za kráľa ešte ako mládenček a muselo prejsť veľa rokov, kým naozaj zasadol na trón. Boh si ho vychovával, učil, posilňoval. Dávid stál v rozhodujúcich chvíľach pri Saulovi, aby mu pomáhal, viedol boje s Božím vedením, a tak Izraeliti víťazili nad nepriateľmi, ktorí ich napádali. Nikdy nezabúdal, Komu verí a slúži. Pán Boh ho miloval pre jeho oddanosť a (aj keď nebol dokonalý a mal za sebou dosť „prešľapov“) nazýva ho mužom podľa Jeho srdca. – – Potešilo by nás, keby aj o nás Pán Boh vydal takéto svedectvo? Keby o nás povedal, že sme mužmi, či ženami podľa Jeho srdca? Pre mňa by to bolo najkrajšie vyznanie! Čo je však pre nás ešte nádhernejším vyznaním? To, že nás v Pánovi Ježišovi prijal za Svoje dieťa a dediča Božieho kráľovstva! Už tu, na zemi, môžeme prežívať radosť z toho, že Mu patríme a stali sme sa kráľovským rodom! Teda žime tak, aby sme aj dnes oslávili Pána Boha svojím životom!

Modlitba: Drahý Otče nebeský, ďakujeme Ti, že sme sa skrze obeť Pána Ježiša stali Tvojimi deťmi a dedičmi! Prosíme Ťa, aby si nás viedol Duchom Svätým tak, aby sme svojím životom oslavovali vždy Teba samého! Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Alica Pipperová


Nezatajíme ich deťom, budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, Jeho moc a divy, ktoré urobil. Žalm 78,4

Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Matúš 5,15


1.Kráľov 3,16-28 •  Modlíme sa za: Plavé Vozokany (DNS)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »