Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

24. 12. 2022    (Štedrý večer – sobota)
Služby Božie v artikulárnom kostole o 17.00 hod.

Pre veriacich je na Štedrý večer 24. 12. 2022 k dispozícii autobus,
ktorý ich privezie na služby Božie do artikulárneho kostola v Svätom Kríži.

Odchod autobusu z Andíc/ Beníc je o 16.20,
so zastávkami v Galovanoch o 16.25, v Gôtovanoch 16.40 (horných i dolných)
a následne pôjde do Svätého Kríža, Laziska a ku kostolu.

Po skončení služieb Božích veriacich aj rozvezie.

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

dnes 04.09.2022

z technických príčin

ZATVORENÝ.

Ďakujeme za pochopenie.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

od 22. 02. 2023

Pondelok  –  Nedeľa 10:00 – 14:30 hod.,

ak je kostol zatvorený, volajte na telefónne číslo: +421 918 927 383

(ak nebudeme mať iné povinnosti, vyhovieme).

Rozpis otváracích hodín do 08. 01. 2023

3.1.2023 (utorok)                                    10.00-14.30
4.1.2023 (streda)                                     10.00-14.30
5.1.2023 (štvrtok)                                   10.00-14.30
6.1.2023 (Traja králi – piatok)                10.00-14.30
7.1.2023 (sobota)                                    10.00-14.30
8.1.2023 (nedeľa)                                    10.00-14.30

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Rozpis služieb Božích

6.1.2023 (Zjavenie Krista Pána – piatok) – bez autobusu
                     Služby Božie (modlitebňa) o 09.00 hod.

8.1.2023 (1. nedeľa po Zjavení) – autobus pôjde
                    
Služby Božie (modlitebňa) o 09.00 hod.
                    
Služby Božie (Galovany) o 14.00 hod.

        Prajeme vám požehnané vianočné sviatky!

Zbierka na pomoc Ukrajine

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma,
alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

Najnovšie číslo Zborového listu

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Pripravili sme pre Vás

 

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 21.3.2023

Rímskym 11,1-10

1 Pýtam sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva z Benjamínovho kmeňa. 2 Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi, ako sa žaluje Bohu na Izrael? 3 Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám — a striehnu na môj život. 4 Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si sedemtisíc mužov, ktorí nezohli koleno pred Baalom. 5 Takto aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolený z milosti. 6 Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale dosiahol to iba vyvolený zvyšok. Ostatní však zostali zatvrdení, 8 ako je napísané: Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli — až do dnešného dňa. 9 A Dávid hovorí: Nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou, 10 nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a ich chrbát navždy zhrb!


Len Mu dôveruj! Niekedy sa nám zdá, že sme sami a že nás je málo. Naše ľudské chápanie nám neumožňuje predstaviť si, ako môže rásť Božie kráľovstvo. Veci nejdú tak rýchlo, ako by sme chceli. Sme sklamaní z toho, čo vidíme okolo seba, no nezabúdajme, že Boh má nad všetkým kontrolu. Našou úlohou nie je posudzovať. Nemáme Jeho perspektívu. Naše myšlienky nie sú Jeho myšlienkami. Našou úlohou je jediná vec: Žiť verne – či je nás veľa, alebo málo. Či sa veci z nášho ľudského pohľadu daria, alebo nie. Namiesto toho, aby sme hundrali a nechápali, pýtajme sa sami seba: Vytvára môj život priestor pre to, aby Božie kráľovstvo rástlo? Keď sa iní pozrú na môj život, spozorujú múdrosť a dôveru voči Bohu? Môžem iným povedať: dôverujte Bohu ako ja? To, ako žijem, premýšľam, ako konám, smeruje k tomu, že budúcnosť moja aj tých okolo mňa bude lepšia? Dobrou správou je, že verných má Boh v každej dobe dostatok. Takých, ktorí nespochybňujú Jeho dobrotu, ktorí nespochybňujú, ako On riadi tento svet. Povedz si, že aj ty chceš k takým patriť. K takým, ktorí Mu pokorne dôverujú a ktorí Ho s radosťou nasledujú.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju veľkosť a vznešenosť. Oslavujem Ťa. Odpusť, že sa snažím chodiť po ľudských cestách a na Tvoje zabúdam. Daruj mi vieru, že sa Ťa oplatí nasledovať. Amen.
Pieseň: ES 322
Autor: Slavomír Slávik


Človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. 5.Mojžišova 8,3

Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života. Ján 6,68


Jób 9,14-23.32-35 :: Modlíme sa za: Jelšava (GeS)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Flag Counter
Translate »