Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko.

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

NA STRÁNKE SA PRACUJE!

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

NA STRÁNKE SA PRACUJE!

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 16. novembra 2020 opäť otvorený od 10:00 do 14:30 hod.

Z dôvodu pandémie COVID-19 dodržujte pri návšteve chrámu nasledovné pokyny:

 1. Pri vstupe a pobyte v kostole si prekryte horné dýchacie cesty (napríklad rúškom, šálom, šatkou).
 2. Pri vstupe do kostola si aplikujte dezinfekciu na ruky alebo si nasaďte jednorazové rukavice (cirkevný zbor rukavice neposkytuje).
 3. Do kostola vchádzajte s minimálnym odstupom medzi osobami 2 metre (ak sa nejedná o členov spoločnej domácnosti).
 4. V kostole dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlite, kýchajte do vreckovky, resp. do lakťového ohybu).
 5. Pohybujte sa len v rámci vymedzeného priestoru.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Oznámenie o konaní služieb Božích od 22.11.2020

Autobus na služby Božie pôjde od 29.11.2020

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 24 z 13.11.2020sa opať povoľuje konanie služieb Božích .

Služby Božie budú od 22.11.2020 len v drevenom artikulárnom kostolekaždú nedeľu so začiatkom o 09:00 hod. za nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v kostole je umožnený len tým, ktorí budú mať prekryté horné dýchacie cesty (napr. rúško, šál. šatka)
 • Pri vstupe do kostola si aplikujte dezinfekciu na ruky alebo si nasaďte jednorazové rukavice (cirkevný zbor rukavice neposkytuje).
 • Do kostola vchádzajte s minimálnym odstupom medzi osobami 2 metre (ak sa nejedná o členov spoločnej domácnosti).
 • V kostole dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlite, kýchajte do vreckovky, resp. do lakťového ohybu).
 • z účasti na službách Božích budú vylúčení tí, ktorí majú príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia
 • v kostole zaujať miesto tak, aby bol medzi osobami odstup minimálne 2 metre (každá druhá, alebo tretia lavica)
 • pri východe z kostola dodržiavať odstup aspoň 2 metre (ak sa nejedná o členov spoločnej domácnosti

Odporúčame Vám sledovať aj oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku www.ecav.sk, na ktorej nájdete Ďalšie informácie (nedeľné pobožnosti, záznamy Služieb Božích a príhovorov).

 V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

                                                   

Televízia a online priestor ponúka široké spektrum duchovných možností pre všetkých.

Bližšie informácie o priamych prenosoch RTVS nájdete:  https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/prenosy-v-rtvs

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
námestný farár

Pripravujeme pre Vás

Služby Božie na 24. nedeľu
po Svätej Trojici si môžete pozrieť
22.11.2020 o  9:00 hod.

Navštívte nás

 • Svätý Kríž 74, 032 11 Svätý Kríž
 • drevenykostol@gmail.com
 • tel. 421445592622

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii a automaticky sa Vám vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Translate »