Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 19. apríla 2021 opäť prístupný pre verejnosť

Pondelok – Štvrtok: 16:00 – 17:30 hod.
Piatok
: 10:30 – 14:30 hod.

Sobota: 10:30 – 14:30 hod.
Nedeľa: 10:00 -14:30 hod.

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

SLUŽBY BOŽIE V DREVENOM ARTIKULÁRNOM CHRÁME
KAŽDÚ NEDEĽU O 09.00 HOD.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Milí bratia a milé sestry v Kristu, uvoľnenie pandemických opatrení nám umožnilo opäť sa stretávať na službách Božích v kostole.
Za dodržania predpísaných nariadení (respirátor, odstup, ruky, 1 osoba na 15 m2) sa tak od 19. apríla môžu konať služby Božie.

Kapacita nášho chrámu je dostatočná na to, aby sme sa služieb Božích zúčastnili v počte max. 80 osôb. Srdečne Vás preto pozývam každú nedeľu do nášho dreveného artikulárneho chrámu vo Svätom Kríži na 9.00 hodinu, aby sme spolu opäť zažili spoločenstvo veriacich.

Miloslav Gdovin, evanjelický a. v. farár

„Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.“
Žalm 26, 8

Milí bratia a milé sestry v Kristu,

na základe vyhlášky č. 58 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola publikovaná 22. 12. 2020 a nadobúda platnosť 23. 12. 2020, sa zakazuje konanie služieb Božích až do odvolania.

Presúvame sa do internetového priestoru. Odporúčame vám sledovať našu oficiálnu webovú stránku drevenykostol.skYOUTUBE kanál, kde nájdete ďalšie informácie (nedeľné pobožnosti, záznamy služieb Božích a príhovorov). Tiež odporúčame navštíviť oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ecav.sk , kde nájdete ďalšie množstvo informácií.

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:

nedeľa o 11:00 hod. – záznam Služieb Božích  z technických príčin nebude odvysielaný.

nedeľa o 14:00 hod. – Nedeľná škola
Vyučovanie evanjelického náboženstva pre 1. – 9. ročníka ZŠ Svätý Kríž.
nedeľa o 14:30 hod. – Vysielanie pre katechuménov a konfirmandov.

nedeľa o 18:00 hod. – Biblická štvrťhodinka

streda o 18:00 hod.  – Biblická štvrťhodinka

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
námestný farár

Pripravili sme pre Vás

Služby Božie
 na Nedeľu po Vstúpení

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 18.5.2021

Skutky apoštolov 1,15-26

15 V tie dni povstal Peter v kruhu bratov – bol tam zástup ľudí, asi stodvadsať duší – a prehovoril: 16 Mužovia, bratia, muselo sa naplniť Písmo, ako predpokladal Duch Svätý ústami Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, čo zlapali Ježiša. 17 Lebo patril do nášho počtu a mal podiel na tejto službe. 18 Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti. 19 I dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia jeruzalemskí, a preto pomenovali to pole vo svojej reči Akeldamach, to jest Pole krvi. 20 Lebo je napísané v knihe Žalmov: Nech mu spustne príbytok, nech nieto, kto by v ňom býval! a: Jeho úrad nech prevezme iný! 21 Preto je potrebné, aby z mužov, ktorí boli s nami za celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami, 22 počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď vzatý bol spomedzi nás do neba, stal sa niektorý spolu s nami svedkom Jeho vzkriesenia. 23 Postavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Spravodlivý, a Mateja. 24 Potom sa modlili takto: Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, Ty nám ukáž, ktorého si si vyvolil z týchto dvoch, 25 aby prevzali túto službu a apoštolstvo, z ktorého vypadol Judáš, aby odišiel na svoje miesto. 26 Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol priradený k jedenástim apoštolom.


Každý má šancu, len nesmie premrhať čas milosti! Neraz rozmýšľam nad Judášom, či mal alebo nemal šancu niečo urobiť, či zmeniť spôsob ukončenia svojho života. Veď o jeho zrade prorokoval už Dávid! Judášovi o jeho zrade pri Poslednej večeri hovoril priamo Pán Ježiš. To by sme však zodpovednosť za spôsob vysporiadania sa s hriechom (aj so zradou) presunuli na Boha. Pán Ježiš počas Svojho života tu, na zemi, často hovoril, že musí zomrieť za hriechy sveta. Veď Kristus zomrel za každého človeka a Jeho krv má moc očistiť každého (1J 1,7 a 9)! To často počul od Pána Ježiša aj Judáš. Aj učeníka Petra Pán Ježiš varoval predtým, ako Ho zaprel, a predsa zlyhal a trikrát Ho zaprel. Peter však plače, uvedomuje si, čo vykonal a ľutuje svoj hriech. Judáš po hriechu zrady konštatuje pred veľkňazmi: „Zradil som krv nevinnú“, ale to nie je pokánie. Človek sa sám nedokáže zbaviť hriechu. Hriech nemá miesto v Božej blízkosti. Učeníci si na uvoľnené miesto po Judášovi volia iného. Moje miesto, či poslanie neostane neobsadené, ak zhreším a neučiním pokánie. Boh možno použije iného. No čo ja? Vyznávajme svoje zlyhania a hriechy a konajme službu, do ktorej nás pozýva Boh skrze Ducha Svätého!
Modlitba: Odpusť, Bože, moje zrady! Odovzdávam svoje vnútro Kristovi, aby umrelo, čo Ťa zo mňa zrádza a narodilo sa, čo Ťa bude poslúchať. Oživuj vo mne ducha poslušnosti! Amen.
Pieseň: ES 520
Autor: Milan Bruncko


Zaistil pamiatku svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalm 111,4

Keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Lukáš 24,30-31


1.Jánov 4,1-6 :: Modlíme sa za: Krpeľany (Tu)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Počasie

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii a automaticky sa Vám vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »