Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 14. júna 2021 opäť prístupný pre verejnosť

Pondelok – Nedeľa: 10:00 -16:00 hod.

Viac informácií nájdete TU…

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

Denný biblický tábor „Vitajte v autoškole“

6.7. – 9.7. 2021 (každý deň od 8.00 do 16.00 hod.)

Miesto konania:         Svätý Kríž – ev. fara, kostol;
                                       vyhliadka nad Pavčinou Lehotou;
                                       Liptovský Mikuláš

Vedúci tábora:            Miloslav Gdovin, 0918 927 383

Cena tábora:              10 Eur + poplatok za autobus do L. Mikuláša

Prihlášku si môžete stiahnuť TU…

Informácie k táboru

Prihlásiť sa môžu deti vo veku 6-13 rokov.
Harmonogram dňa:
07.30 – 08.00 príchod
08.00 – 16.00 program
16.00 – 16.30 odchod

V cene tábora je zahrnutá strava 3x denne (desiata, obed, olovrant).
Poplatok za tábor je potrebné uhradiť do 6. júla 2021 (najneskôr v deň nástupu na tábor).

SLUŽBY BOŽIE V DREVENOM ARTIKULÁRNOM CHRÁME
KAŽDÚ NEDEĽU O 09.00 HOD.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Milí bratia a milé sestry v Kristu, uvoľnenie pandemických opatrení nám umožnilo opäť sa stretávať na službách Božích v kostole.
Za dodržania predpísaných nariadení (respirátor, odstup, ruky, 1 osoba na 15 m2) sa tak od 19. apríla môžu konať služby Božie.

Kapacita nášho chrámu je dostatočná na to, aby sme sa služieb Božích zúčastnili v počte max. 80 osôb. Srdečne Vás preto pozývam každú nedeľu do nášho dreveného artikulárneho chrámu vo Svätom Kríži na 9.00 hodinu, aby sme spolu opäť zažili spoločenstvo veriacich.

Miloslav Gdovin, evanjelický a. v. farár

„Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.“
Žalm 26, 8

Milí bratia a milé sestry v Kristu,

na základe vyhlášky č. 58 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola publikovaná 22. 12. 2020 a nadobúda platnosť 23. 12. 2020, sa zakazuje konanie služieb Božích až do odvolania.

Presúvame sa do internetového priestoru. Odporúčame vám sledovať našu oficiálnu webovú stránku drevenykostol.skYOUTUBE kanál, kde nájdete ďalšie informácie (nedeľné pobožnosti, záznamy služieb Božích a príhovorov). Tiež odporúčame navštíviť oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ecav.sk , kde nájdete ďalšie množstvo informácií.

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:

nedeľa o 11:00 hod. – záznam Služieb Božích 

nedeľa o 14:00 hod. – Nedeľná škola
Vyučovanie evanjelického náboženstva pre 1. – 9. ročníka ZŠ Svätý Kríž.
nedeľa o 14:30 hod. – Vysielanie pre katechuménov a konfirmandov.

nedeľa o 18:00 hod. – Biblická štvrťhodinka

streda o 18:00 hod.  – Biblická štvrťhodinka

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
námestný farár

Pripravili sme pre Vás

Služby Božie
 na 1. slávnosť svätodušnú

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 2.8.2021

Skutky apoštolov 27,13-44

13 Keďže zavial južný vietor, mysleli si, že uskutočnia svoj plán; vytiahli kotvu a plavili sa pozdĺž Kréty. 14 Ale onedlho sa strhol búrlivý vietor, takzvaný severovýchodný. 15 Keď loď, ním zachvátená, nemohla odolať vetru, ponechali sme ju samu na seba, a tak sme boli unášaní. 16 Podbehli sme popod neveľký ostrov, pomenovaný Klauda, a len s námahou sme sa mohli zmocniť záchranného člna. 17 Keď ho vytiahli, použili pomocné prostriedky a podpásali loď. V obave, že narazia na plytčinu Syrtu, stiahli plachty, a tak sa dali unášať. 18 Keďže vietor nimi veľmi zmietal, na druhý deň vyhádzali náklad, 19 na tretí deň vlastnými rukami vyhádzali aj lodné náradie, 20 a keď niekoľko dní sa ani slnko ani hviezdy neukazovali a búrka stále zúrila, stratili všetku nádej, že sa zachránia. 21 Keď im už dlho ani jesť nechutilo, postavil sa Pavel prostred nich a povedal: Mužovia, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa od Kréty, a boli by ste si usporili tohto trápenia, aj straty. 22  Ale teraz vás napomínam: buďte dobrej mysle; lebo ani jeden z vás nezahynie, okrem lode. 23 Tejto noci zjavil sa mi totiž anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, 24 a riekol mi: Neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť, a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. 25 Preto buďte dobrej mysle, mužovia, lebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil. 26 Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. 27 Keď už bola štrnásta noc, ako nás sem-tam zmietalo na Adriatickom mori, okolo polnoci spozorovali námorníci, že sa k nám blíži akási zem. 28 Spustili hneď olovnicu a zistili hĺbku na dvadsať siah; poodišli ďalej, spustili zase olovnicu a zistili hĺbku na pätnásť siah. 29 V obave, že narazíme na úskalie, spustili odzadu štyri kotvy a žiadali si, aby bol deň. 30 Keď sa námorníci pokúsili utiecť z lode a spustili na more záchranný čln pod zámienkou, akoby aj odpredu chceli spustiť kotvy, 31 povedal Pavel stotníkovi a vojakom: Ak títo nezostanú na lodi, nebudete sa môcť zachrániť. 32 Vtedy vojaci preťali povrazy na člne a dali mu spadnúť. 33 Prv, ako sa rozodnilo, napomínal Pavel všetkých, aby si zajedli hovoriac: Už je štrnásty deň, ako vyčkávate o hlade a nič nejete. 34 Preto vás napomínam, aby ste si zajedli; treba vám to na vlastnú záchranu, lebo sa nikomu z vás ani vlas nestratí z hlavy. 35 A ako to povedal, vzal chlieb, ďakoval Bohu pred všetkými, rozlomil ho a začal jesť. 36 Nato sa všetkým vrátila dobrá myseľ, a aj oni jedli. 37 Bolo ich všetkých na lodi dvestosedemdesiatšesť. 38 Keď sa najedli, odľahčili loď, vysypúc obilie do mora. 39 A keď sa rozodnilo, nevedeli, čo je to za zem, ale spozorovali akýsi záliv, majúci plochý breh; k tomu, ak by bolo možné, umienili si pristáť s loďou. 40 Odrezali teda kotvy a pustili sa po mori; zároveň uvoľnili povrazy na kormidlách, vystreli prednú plachtu po vetre a hnali sa k brehu. 41 Keďže však nabehli na plytčinu, zastali s loďou, predná časť lode uviazla a ani sa nepohla, zadná časť sa však rozpadla pod návalom vĺn. 42 Vojaci radili pobiť väzňov, aby niektorí z nich nevyplával a neutiekol. 43 Ale stotník chcel zachrániť Pavla a prekazil to. Rozkázal tým, čo vedeli plávať, aby prví poskákali a vyplávali na zem; 44 ostatní však, jedni na doskách, iní na troskách lode, a tak sa stalo, že sa všetci dostali na zem zachránení.


Ako reagujeme, keď nás zastihne búrka? Počas búrky zachránili pred stroskotaním loď, na ktorej bol apoštol Pavel, štyri kotvy. – – Našimi kotvami sú: 1. Vzťah s Bohom, 2. Božie slovo, 3. Boží ľud a 4. Úplná dôvera Pánovi. – – 1. Keďže Ježiš je Pánom, je Pánom aj v búrkach života, ktoré k nám prichádzajú. Poznáme Ho? To, že vieme, čo sa v Biblii píše, že zachovávame cirkevné tradície atď., neznamená, že poznáme Boha. Musíme s Ním tráviť viac času, aby sme Ho spoznali. Musíme s Ním mať živý a zdravý vzťah. – – 2. V časoch neistoty môžeme dôverovať Božiemu slovu, ako Pavel dôveroval Božiemu zasľúbeniu. Keby sa aj všetko zmenilo, Slovo sa nezmení. Keď sa všetko pominie, ono zostane. – – 3. V časoch skúšok sa veriaci majú modliť za seba navzájom a poskytovať si všemožnú pomoc. Sme tu, aby sme si pomáhali vo chvíľach búrok. – – 4. Keď sa konečne vzdali všetkého vlastného úsilia a hľadeli iba na Boha, objavil sa anjel vyslobodenia! – – Boh nás nemôže zachrániť pred búrkami, kým nebudeme pripravení vzdať sa samospasenia a úplne sa odovzdať Jemu. Sme pripravení nechať Boha, aby vyriešil naše problémy?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že môžeme byť ukotvení v Tebe a Tvojom slove. Odpusť, že často hľadáme iné miesta, kde sa cítime byť bezpeční, alebo si duchovné nebezpečenstvo nechceme pripustiť. Chráň nás pred diablom, prosíme. Amen.
Pieseň: ES 528
Autor: Anna Petrovičová


Nebojte sa! Vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. 2.Mojžišova 14,13

Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Hebrejom 10,23


1.Kráľov 3,16-28 :: Modlíme sa za: Partizánske (Po)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Počasie

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii a automaticky sa Vám vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »