Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Dňa 28.01.2024 je Artikulárny kostol pre návštevníkov z technických príčin ZATVORENÝ
09.06.2024 nedeľa 09:00 hod. Svätý Kríž - Hlavné služby Božie (zastupuje Ľubomír Kordoš) 16.06.2024 nedeľa 09:00 hod. Svätý Kríž - Hlavné služby Božie (skúška konfirmandov 1. ročníka) 10:30 hod. Gôtovany 19.06.2024 streda 17:30 hod. Lazisko (škôlka) - Večerné služby Božie 23.06.2024 nedeľa 10:00 hod. Ružomberok - Hlavné služby Božie (Evanjelický cirkevný deň) SB v Svätom kríži nebudú)

Pravidelné stretnutia: ŠTVRTOK 16:45 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Biblická hodina Piatok 17:00 hod. /Fara Svätý Kríž/ - Detská besiedka, Piatok 16:30 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Konfirmačné vyučovanie 1. ročník Piatok 17:30 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Konfirmačné vyučovanie 2. ročník

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznamy
pre návštevníkov.

Oznamy
pre členov cirkevného zboru.

28.01.2024

je Artikulárny kostol pre návštevníkov

z TECHNICKÝCH PRÍČIN

ZATVORENÝ

Otváracie hodiny počas  sviatkov

01.01.2024 – ZATVORENÉ

02.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

03.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

04.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

05.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

06.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

07.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

otvorený od 01.04.2024

Pondelok od 10.00 – do 14.30 hod

Utorok od 10.00 – do 14.30 hod.

Streda ZATVORENÉ

Štvrtok od 10.00 – do 14.30 hod.

Piatok od 10.00 – do 14.30 hod.

Sobota od 10.00 – do 14.30 hod.

Nedeľa od 10.00 – do 14.30 hod.

V prípade vážneho záujmu mimo uvedených otváracích hodín

je potrebné kontaktovať pána farára na telefónne číslo 0918 927 383.

Najlepšie deň vopred.

Rozpis Služieb Božích a stretnutí

Informácie pre členov CZ

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK 2024

V našom cirkevnom zbore bola na poslednom zasadnutí zborového konventu, ktorý sa konal 04. 02. 2024 schválená na rok 2024 výška cirkevného príspevku na 15 € za člena.

Údaje na zaplatenie cirkevného príspevku na rok 2024:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
Názov príjemcu: CZ ECAV Svaty Kriz
Suma: 15 € (násobená počtom členov, 2 – 30, 3 – 45, …)
Informácie pre príjemcu: (meno (á), priezvisko a adresa): Adam Eva Rajský, Eden 1
Variabilný symbol: 2024

ĎAKUJEME

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť,
prislúženie Večere Pánovej doma, alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu,
kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.
Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Zamyslenie na deň 16.6.2024

3. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10


Lukáš 15,1-3.11b-32

1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. 2 Farizeji a zákonníci však reptali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ 3 Vtedy im povedal toto podobenstvo:

11 … „Istý človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí.‘ A otec im majetok rozdelil. 13 Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 14 Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. 16 Túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. 17 Vstúpil do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. 18 Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. 19 Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ 20 Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 21 Syn mu povedal: ‚Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom.‘ 22 Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho! Jedzme a radujme sa, 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil. Bol stratený, a našiel sa.‘ A všetci sa začali radovať. 25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. 27 Sluha odpovedal: ‚Prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa vrátil zdravý.‘ 28 Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. 29 On však odpovedal otcovi: ‚Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. 30 No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ 31 Ale otec mu povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. 32 Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“


Vráť sa domov k Otcovi. Domov znamená pre niekoho azyl, oázu pokoja, miesto, kde sa cíti najlepšie. Ale pre iného byť doma je iba nuda a povinnosti. Ísť do sveta je predsa také lákavé: Spoznávať svet, ľudí, krajiny, užívať si. Áno, svet ťa mámi svojimi lákadlami, ale potom ťa nemilosrdne vtiahne do svojich pascí, z ktorých únik je veľmi ťažký. Neraz musíš padnúť až na dno, aby si pochopil, že je to všetko iba klam. Preto neodchádzaj preč. Doma si v bezpečí. Doma si pri svojom Bohu. Iba pri Ňom a s Ním ťa čaká skutočné šťastie. Aj keď odídeš – neboj sa návratu, lebo tvoj nebeský Otec ťa prijme. Má radosť z toho, keď si uvedomíš svoj omyl a vrátiš sa domov, keď si bol stratený a našiel si sa. Neutekaj od Neho, ale v Ňom hľadaj odpustenie, prijatie, bezpečie a pokoj. To všetko na teba čaká už teraz a ver, že aj neskôr – v oveľa väčšej miere v nebeskom domove.

Modlitba: Drahý náš nebeský Otče, neraz si myslíme, že život s Tebou nám prináša iba obmedzenia. Utekáme od Teba a žijeme si po svojom. Neskoro spoznáme, že to nie je ten život, po akom sme túžili. Preto nám daj silu, aby sme sa vedeli ku Tebe vždy vrátiť. Lebo Ty si pre nás jediná istota. Jedine s Tebou sme v bezpečí a ochrane. Jedine s Tebou sme doma teraz a raz budeme aj v tej nebeskej domovine. Amen.
Pieseň: ES 323
Autor: Zuzana Kubačková


To všetko čaká na Teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sýtia sa dobrotami. Žalm 104,27-28

Ježiš odpovedal zástupu: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku Mne, nebude hladovať a kto verí vo Mňa, nebude smädný. Nikdy.“ Ján 6, 35


1.Timotejovi 1,12-17 • Micheáš 7,18-20 • Žalm 53 • Modlíme sa za: Vydavateľstvo Polárka

nájdete nás aj na

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

zriadili sme transparentný bankový účet,
IBAN: SK95 8330 0000 0026 0240 9734
VS: 777 

Váš vklad, ako aj čerpanie finančných prostriedkov si môžete pozrieť TU…

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód a vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Ďakujeme

Navštívte nás

Flag Counter
RSS na Anchor.fm
Translate »