Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Dňa 23.06.2024 je Artikulárny kostol pre návštevníkov z technických príčin ZATVORENÝ
07.07.2024 nedeľa 09:00 hod. Svätý Kríž - Slávnosť konfirmácie - Večera Pánova pre všetkých účastníkov. Pondelok-piatok 8.-12.07.2024 Detský denný biblický tábor – Objavy, ktoré zmenili svet

Pravidelné stretnutia: ŠTVRTOK 16:45 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Biblická hodina Piatok 17:00 hod. /Fara Svätý Kríž/ - Detská besiedka, Piatok 16:30 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Konfirmačné vyučovanie 1. ročník Piatok 17:30 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Konfirmačné vyučovanie 2. ročník

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznamy
pre návštevníkov.

Oznamy
pre členov cirkevného zboru.

Otváracie hodiny počas  sviatkov

01.01.2024 – ZATVORENÉ

02.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

03.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

04.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

05.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

06.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

07.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

Dňa 23.06.2024 (nedeľa)

je Artikulárny kostol pre návštevníkov

z TECHNICKÝCH PRÍČIN

ZATVORENÝ

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

otvorený od 16.06.2024

Pondelok – Piatok od 10.00 – do 16.00 hod.

Posledný vstup 15:45 hod. 

 

V prípade vážneho záujmu mimo uvedených otváracích hodín

je potrebné kontaktovať pána farára na telefónne číslo 0918 927 383.

Najlepšie deň vopred.

Rozpis Služieb Božích a stretnutí

Informácie pre členov CZ

DENNÝ BIBLICKÝ TÁBOR „Objavy, ktoré zmenili svet“

Termín konania:         08.07. – 12.07. 2024 (každý deň od 8.00 do 16.00 hod.)

Miesto konania:         Svätý Kríž – ev. fara, kostol, Liptovský Mikuláš a i.

Vedúci tábora:            Miloslav Gdovin, 0918 927 383

Cena tábora:               50 Eur + poplatok za cestovné

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK 2024

V našom cirkevnom zbore bola na poslednom zasadnutí zborového konventu, ktorý sa konal 04. 02. 2024 schválená na rok 2024 výška cirkevného príspevku na 15 € za člena.

Údaje na zaplatenie cirkevného príspevku na rok 2024:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
Názov príjemcu: CZ ECAV Svaty Kriz
Suma: 15 € (násobená počtom členov, 2 – 30, 3 – 45, …)
Informácie pre príjemcu: (meno (á), priezvisko a adresa): Adam Eva Rajský, Eden 1
Variabilný symbol: 2024

ĎAKUJEME

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť,
prislúženie Večere Pánovej doma, alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu,
kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.
Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Zamyslenie na deň 20.7.2024

2.Mojžišova 40,34-38

34 Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. 35 Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva napĺňala príbytok. 36 Kedykoľvek sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. 37 Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania.


Božia sláva. Niekedy sa možno čudujeme, keď niekto tvrdí, že cíti Božie poverenie do určitých vecí. V Božom slove je to však bežný jav. Keď bola Božia sláva na svätostánku, Izrael sa ďalej nepohol a Mojžiš nevošiel dnu. A tak je to aj s Božím poverením. Ale keď On povie: sprav toto, choď tam, si povolaný – aké je naše konanie? Božia sláva a Jeho poverenie v pravý čas majú byť pre nás omnoho viac ako naše túžby. Možno aj dnes nás čaká akési rozhodnutie pre veci, ktoré sú pred nami. Nebojme sa, nechajme Pána Boha, nech v nás a cez nás koná. Dajme Mu priestor na to, aby nás použil na oslavu Jeho svätého mena. Buďme ako tí, ktorých si povolal, a oni odpovedali: Áno, Pane, idem! Vložme sa Mu do rúk a verme, že aj nás si môže použiť. A ak hovorí: nechoď, neurob to, nepodvoľ sa – poslúchnime. On vie, čo robí a prečo. Pozná nás najlepšie a vie, čo potrebujeme. Buďme ako Izaiáš, keď počul Boží hlas: „Koho pošlem a kto tam pôjde? povedal: Tu som ja, pošli mňa!“ Dajme sa Mu k dispozícii, nech aj skrze nás je vidieť Božiu slávu.

Modlitba: Dobrotivý Pane, použi si ma na Svoje dielo, nech chodím v Tvojej sláve každý deň. Amen.
Pieseň: ES 619
Autor: Ondrej Šoltés


Spoznaj a viď, aké trpké a zlé je to, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a nemáš zo Mňa strach. Jeremiáš 2,19

Keď mladší syn všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Lukáš 15,14-15


Zjavenie Jána 19,4-9 • Modlíme sa za: Rimavské Brezovo (RiS)

nájdete nás aj na

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

zriadili sme transparentný bankový účet,
IBAN: SK95 8330 0000 0026 0240 9734
VS: 777 

Váš vklad, ako aj čerpanie finančných prostriedkov si môžete pozrieť TU…

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód a vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Ďakujeme

Navštívte nás

Flag Counter
RSS na Anchor.fm
Translate »