Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Dňa 28.01.2024 je Artikulárny kostol pre návštevníkov z technických príčin ZATVORENÝ
21.04.2024 nedeľa 09:00 hod. Svätý Kríž - Hlavné služby Božie (kostol) 10:30 hod. Gôtovany

Pravidelné stretnutia: ŠTVRTOK 16:45 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Biblická hodina Piatok 17:00 hod. /Fara Svätý Kríž/ - Detská besiedka, Piatok 16:30 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Konfirmačné vyučovanie 1. ročník Piatok 17:30 hod. /Obecný úrad Svätý Kríž/ - Konfirmačné vyučovanie 2. ročník

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznamy
pre návštevníkov.

Oznamy
pre členov cirkevného zboru.

28.01.2024

je Artikulárny kostol pre návštevníkov

z TECHNICKÝCH PRÍČIN

ZATVORENÝ

Otváracie hodiny počas  sviatkov

01.01.2024 – ZATVORENÉ

02.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

03.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

04.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

05.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

06.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

07.01.2024 – 10:00 – 14:30 hod.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je

otvorený od 01.04.2024

Pondelok od 10.00 – do 14.30 hod

Utorok od 10.00 – do 14.30 hod.

Streda ZATVORENÉ

Štvrtok od 10.00 – do 14.30 hod.

Piatok od 10.00 – do 14.30 hod.

Sobota od 10.00 – do 14.30 hod.

Nedeľa od 10.00 – do 14.30 hod.

V prípade vážneho záujmu mimo uvedených otváracích hodín

je potrebné kontaktovať pána farára na telefónne číslo 0918 927 383.

Najlepšie deň vopred.

Rozpis Služieb Božích a stretnutí

Informácie pre členov CZ

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK 2024

V našom cirkevnom zbore bola na poslednom zasadnutí zborového konventu, ktorý sa konal 04. 02. 2024 schválená na rok 2024 výška cirkevného príspevku na 15 € za člena.

Údaje na zaplatenie cirkevného príspevku na rok 2024:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
Názov príjemcu: CZ ECAV Svaty Kriz
Suma: 15 € (násobená počtom členov, 2 – 30, 3 – 45, …)
Informácie pre príjemcu: (meno (á), priezvisko a adresa): Adam Eva Rajský, Eden 1
Variabilný symbol: 2024

ĎAKUJEME

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť,
prislúženie Večere Pánovej doma, alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu,
kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.
Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový farár

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..

Zamyslenie na deň 21.5.2024

1.Korinťanom 10,1-13

1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, 2 všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. 6 Toto sa pre nás stalo výstrahou, aby sme neboli dychtiví po zle tak, ako po ňom dychtili oni. 7 Ani nebuďte modloslužobníci, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil; nato vstali, aby sa zabávali. 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc. 9 Ani nechcime skúšať Krista, ako niektorí z nich skúšali, a hynuli od hadov. 10 Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu. 11 Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. 12 A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.


Nechcem bratia, aby ste nevedeli, čo naši otcovia zažívali. Všetci boli pod oblakom Božej ochrany, pili z Duchovnej skaly, ktorou bol Kristus a boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori. Kristus bol alfou a omegou ich života. Mali výnimočnú Božiu otcovskú starostlivosť, ale vo väčšine z nich Boh nemal zaľúbenie. Napriek dokonalej starostlivosti sa rozhodli pokúšať Pána tak, že išli do hriechu smilstva. A zahubil ich – na výstrahu nám. Aby sme si posväcovali srdcia, a kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor. Keď od nás Pán niečo požaduje, dáva nám aj schopnosť, v Kristu a skrze Krista (nie z vlastných síl) to aj vykonať v múdrosti a posvätení. Potrebujeme Ho preto prijať celým srdcom, ako Pána svojho života a v Jeho sile kráčať. On nedopustí nás pokúšať nad naše možnosti (1Kor 10,1-13). On nám dal všetko, aby sme pokušeniam a problémom vedeli čeliť a stáli v autorite víťazstva Pána Ježiša Krista.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju pomoc v čase pokúšania. Odpusť, že ju nevyužívam vždy a pokušenia ma vtedy strhávajú. Obracaj moju vieru na Teba, prosím. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Magdaléna Peniašteková


Ja, Hospodin, ju strážim, ustavične ju polievam, aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju strážim. Izaiáš 27,3

Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. 1.Korinťanom 10,13


Skutky apoštolov 4,23-31 • Modlíme sa za: Nižná Slaná – Kobeliarovo (GeS)

nájdete nás aj na

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš artikulárny kostol  pripravili sme nasledovné informácie:

zriadili sme transparentný bankový účet,
IBAN: SK95 8330 0000 0026 0240 9734
VS: 777 

Váš vklad, ako aj čerpanie finančných prostriedkov si môžete pozrieť TU…

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód a vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Ďakujeme

Navštívte nás

Flag Counter
RSS na Anchor.fm
Translate »