Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko.

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

NA STRÁNKE SA PRACUJE!

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

NA STRÁNKE SA PRACUJE!

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Na základe rozhodnutia presbyterstva Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko Vám oznamujeme,
že
Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži bude
pre turistickú verejnosť zatvorený do 31. mája 2020.
Pri priaznivej situácii a za dodržania všetkých potrebných opatrení ho pre verejnosť
otvoríme od 1. júna 2020.


Konanie služieb Božích bude každú nedeľu o 9.00 hod.

Všetci, ktorí sa zúčastnia služieb Božích, musia dodržiavať nasledovné pravidlá:
– vstup a pobyt v kostole bude umožnený len tým, ktorí budú mať prekryté horné dýchacie cesty (napríklad rúško, šál, šatka).
– pri vstupe do kostola si musia aplikovať dezinfekciu na ruky alebo nasadiť jednorazové rukavice (cirkevný zbor rukavice neposkytuje).
– do kostola vchádzať s minimálnym odstupom medzi osobami 2 metre (ak sa nejedná o členov spoločnej domácnosti).
– v kostole dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
– z účasti na službách Božích budú vylúčení tí, ktorí majú príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia.
– v kostole zaujať miesto tak, aby bol medzi osobami odstup minimálne dva metre (každá druhá alebo tretia lavica).
– pri východe z kostola dodržiavať odstup aspoň 2 metre (ak sa nejedná o členov spoločnej domácnosti).

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
zborový kaplán

Pripravili sme pre Vás
ZBOROVÝ LIST

Navštívte nás

  • Svätý Kríž 74, 032 11 Svätý Kríž
  • +421 44 5592 622
  • drevenykostol@gmail.com

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii a automaticky sa Vám vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Translate »