Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol
vo Svätom Kríži

Zaujímajú Vás pamiatky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európe.

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.08.1982. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i gréckokatolíckych drevených kostolov.

Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

Oznam pre návštevníkov.

Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 25. 11. 2021

ZATVORENÝ

Sobota, Nedeľa 10:00 – 14:45 hod.

Viac informácií nájdete TU…

Oznamy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko

SLUŽBY BOŽIE V DREVENOM ARTIKULÁRNOM CHRÁME
KAŽDÚ NEDEĽU O 09.00 HOD.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Milí bratia a milé sestry v Kristu, sprísnenie pandemických opatrení od pondelka 08. novembra 2021 nám umožňuje  stretávať na službách Božích v kostole, len za dodržania predpísaných nariadení (respirátor, odstup, ruky, 1 osoba na 25 m2).

Kapacita nášho chrámu je dostatočná na to, aby sme sa služieb Božích zúčastnili v počte max. 80 osôb. Srdečne Vás preto pozývam každú nedeľu do nášho dreveného artikulárneho chrámu vo Svätom Kríži na 9.00 hodinu, aby sme aj naďalej zažívali spoločenstvo veriacich.

Miloslav Gdovin, zborový farár

„Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.“
Žalm 26, 8

Oznámenie o opatreniach Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko v súvislosti s epidémiou koronavírusu

Milí bratia a milé sestry v Kristu,

opatrenia, ktoré sú v boji proti pandémii vírusu COVID–19 platné od 25. novembra 2021, sa dotknú aj našich Služieb Božích, stretaní a aktivít.

  Pre náš cirkevný zbor to znamená, že od 25. novembra 2021 až do odvolania sa nebudú konať služby Božie a ani žiadne zborové podujatia. Z tohto dôvodu bol zrušený aj pravidelný autobusový spoj, ktorý veriacich priváža na služby Božie v nedeľu.

Presúvame sa opäť do online priestoru. Na našej webovej stránke www.drevenykostol.sk nájdete aktuálne informácie a záznamy služieb Božích z nášho kostola, ako aj odkazy na iné duchovné podujatia.

Odporúčame Vám sledovať aj oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku www.ecav.sk, ktorá prináša množstvo ďalších informácií týkajúcich sa diania v cirkvi.

Veriacim odporúčame správať sa zodpovedne a nezanedbávať svoju duchovnú starostlivosť. K tomu vám môžu slúžiť rodinné stretnutia nad Písmom svätým, modlitby a spev piesní z Evanjelického spevníka.

V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma alebo v prípade krstu, svadby, pohrebu, kontaktujte brata farára na tel. čísle 0918 927 383.

Pokoj Vám!

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin zborový farár

Milí bratia a milé sestry v Kristu,

na základe vyhlášky č. 58 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola publikovaná 22. 12. 2020 a nadobúda platnosť 23. 12. 2020, sa zakazuje konanie služieb Božích až do odvolania.

Presúvame sa do internetového priestoru. Odporúčame vám sledovať našu oficiálnu webovú stránku drevenykostol.skYOUTUBE kanál, kde nájdete ďalšie informácie (nedeľné pobožnosti, záznamy služieb Božích a príhovorov). Tiež odporúčame navštíviť oficiálnu stránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ecav.sk , kde nájdete ďalšie množstvo informácií.

AKTUÁLNE: Pre členov nášho cirkevného zboru opäť prinášame možnosť doručenia domácej pobožnosti do poštovej schránky.
Ak máte záujem kontaktujte nás na tel. čísle 0918 927 383, alebo vyplňte formulár
TU..


Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko

vyhlásil zbierku na opravu farskej budovy.

číslo účtu:
IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864
VS: 251

ĎAKUJEME.

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  Vy už len zadáte sumu ktorou chcete prispieť.

qrcodezb

Najbližšie na YOUTUBE kanáli Cirkevného zboru ECAV Svätý Kríž – Lazisko:

nedeľa o 09:00 hod.Služby Božie
                 18:00 hod. – Biblická štvrťhodinka
                 18:15 hod. – Výber z kázní Martina Luthera

 streda o 18:00 hod.  – Biblická štvrťhodinka

štvrtok o 18:00 hod. – Adventné zamyslenie s piesňou

qr-code

Časy sú orientačne a môžu sa meniť z dôvodu technických problémov s internetovým pripojením.
Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
námestný farár

Pripravili sme pre Vás

Služby Božie
 na 1. adventnú nedeľu

Záznam z prenosu slávnosti ordinácie evanjelických novokňazov
môžete sledovať
po kliknutí na logo

RSS na Anchor.fm
Zamyslenie na deň 1.12.2021

DECEMBER
Heslo mesiaca: Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, pozri, prichádzam a budem bývať uprostred teba, znie výrok Hospodina. Zachariáš 2,14


Zachariáš 2,1-9

1 Vtedy som pozdvihol oči, a hľa, videl som štyri rohy. 2 Opýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou: Čo to znamená? Odpovedal mi: To sú rohy, ktoré rozprášili Júdu, Izrael a Jeruzalem. 3 Potom mi Hospodin ukázal štyroch kováčov. 4 Opýtal som sa: Čo títo idú robiť? Odpovedal mi: To sú rohy, ktoré rozprášili Júdu, takže nikto viac nepozdvihol hlavu. Teraz títo ich prišli postrašiť a zraziť rohy národom, ktoré pozdvihli roh proti Judsku, aby ho rozprášili. 5 Vtedy som pozdvihol oči, a hľa, videl som muža, ktorý mal v ruke meraciu šnúru. 6 Opýtal som sa ho: Kam ideš? Odpovedal mi: Zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. 7 A hľa, anjel, ktorý hovoril so mnou, práve vychádzal, a druhý anjel mu šiel v ústrety. 8 Ten mu povedal: Utekaj a povedz tamtomu mladíkovi: Bez hradieb budú bývať Jeruzalemčania pre množstvo ľudí a dobytka, ktorý bude v ňom. 9 A ja – znie výrok Hospodinov – budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred neho.


Uprostred Božieho ľudu – pod Jeho ochranou. Prorok vo videní vidí štyri rohy, čo rozprášili vyvolený ľud. A následne štyroch kováčov. Boh skrze proroka poukazuje na reálnu prítomnosť zla. Zlo pôsobí, a to najmä vtedy, ak človek vyjde zo silového poľa Božej ochrany. A obraz kováča, ktorý zráža roh, je pripomienkou toho, že nijaké protivenstvo proti Bohu neostane bez potrestania. Boh sa totiž nenechá vysmievať – „čo človek rozsieva to bude aj žať“ (Gal 6,7) – a v stanovený čas zasiahne. Jeho verní budú tvoriť nový Jeruzalem, ktorého hradbou a ochrancom je sám Boh. Obrazná reč textu predstavuje mesto, ktoré nemá hradby – nemá ľudské prostriedky obrany. „Ja budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred neho“, odkazuje všemocný Hospodin. Ak sa obrátiš k Bohu, prejdeš do Jeho „mesta“, Jeho „tímu“ a ak aj vytrváš, tak nikto nemá moc prekaziť víťazstvo a tvoju účasť na ňom.
Modlitba: Odpusť Bože, že od Teba odchádzame a potom nás trápia zlé veci. Pripomínaj sa nám, keď odchádzame a daj srdcia ochotné vrátiť sa k Tebe a poslúchať. Amen.
Pieseň: ES 12
Autor: Viliam Solárik


Mojžiš mu odpovedal: „Ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj!“ 2.Mojžišova 33,15

Dobrý pastier ide pred nimi a ony ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Ján 10,4


Kolosanom 1,9-14 :: Modlíme sa za: Veľké Uľany (Ba)

nájdete nás aj na

Navštívte nás

Počasie

Podporte nás

Vzhľadom na často kladené otázky týkajúce sa možnosti zaslania milodaru pre náš cirkevný zbor priamo na bankový účet, pripravili sme nasledovné informácie:

číslo účtu:

IBAN: SK25 0900 0000 0000 5671 1864

VS: 777

Ďakujeme

Aby ste nemuseli prepisovať platobné údaje, vyplnili sme ich za Vás. Stačí jednoducho naskenovať QR kód vo Vašej platobnej aplikácii sa Vám automaticky vyplní IBAN.  

Vy už len zadáte sumu a ak chcete v poznámke dopíšte Vaše priezvisko.

Flag Counter
Translate »