Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko.

Kontakt

Evanjelický farský úrad
Svätý Kríž 251
032 11 Svätý Kríž

Administrátor cirkevného zboru:

Mgr. Marián Bochnička

     telefón: 0905 272 023

Kaplán cirkevného zboru:

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin


telefón: 0918 927 383
e-mail: miloslav.gdovin@gmail.com

Translate »