Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko.

Informácie pre návštevníkov

 Drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol vo Svätom Kríži je od 1. júna 2020 opäť otvorený.

Z dôvodu pandémie COVID-19 dodržujte pri návšteve chrámu nasledovné pokyny:
1.
Pri vstupe a pobyte v kostole si prekryte horné dýchacie cesty (napríklad rúškom, šálom, šatkou).

2. Pri vstupe do kostola si aplikujte dezinfekciu na ruky alebo si nasaďte jednorazové rukavice (cirkevný zbor rukavice neposkytuje).
3. Do kostola vchádzajte s minimálnym odstupom medzi osobami 2 metre (ak sa nejedná o členov spoločnej domácnosti).
4. V kostole dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlite, kýchajte do vreckovky, resp. do lakťového ohybu).
5. Pohybujte sa len v rámci vymedzeného priestoru.

Ďakujeme.

Otváracie hodiny

01.01. – 31.03.         Pondelok – Sobota:      10:30 – 14:30       Nedeľa:            10:00 – 14:30
01.04. – 14.06.         Pondelok – Sobota:      09:00 – 14:30       Nedeľa:            10:00 – 14:30
15.06. – 15.09.         Pondelok – Sobota:      09:00 – 16:00       Nedeľa:            10:00 – 16:00
16.09. – 31.12.         Pondelok – Sobota:      09:00 – 14:30       Nedeľa:            10:00 – 14:30

Počas prehliadky kostola vás budú sprevádzať sestry, ktoré vám radi poskytnú informácie o histórii kostola.

Tie si môžete aj vypočuť alebo prečítať vo viacerých jazykoch.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Milodar na chod a údržbu nášho dreveného artikulárneho kostola je 1,- € na osobu

Služby Božie bývajú každú nedeľu  v čase od 9.00 – 10.00 hod.

V prípade, že máte záujem navštíviť náš drevený kostol mimo otváracích hodín,
dohodnite si svoju návštevu
na telefonickom čísle 0908 447 847 alebo 044/5592 622.

Translate »