Cirkevný príspevok 2019

10 

Popis

Ročná platba Cirkevného príspevku za jedného člena.

Do poznámky prosím vpíšte meno/-á členov za ktorých vykonávate platbu.