Milí bratia a sestry v Kristu,

 na základe odporúčania Úradu vlády SR vydala Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov, s ktorým sa môžete oboznámiť na oficiálnej stránke www.ecav.sk.

Link: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/koronavirus-usmernenie-pre-coj-ecav-na-slovensku-a-ich-predstavitelov

  Pre náš cirkevný zbor to znamená, že počas najbližších dvoch týždňov (od 10. 03. do 24. 03. 2020) sa nebudú konať služby Božie a ani žiadne zborové podujatia. Z tohto dôvodu bol zrušený aj pravidelný autobusový spoj, ktorý veriacich priváža na služby Božie v nedeľu (15. 03. a 22. 03. 2020).
     Veriacim odporúčame správať sa zodpovedne a nezanedbávať svoju duchovnú starostlivosť. K tomu vám môžu slúžiť rodinné stretnutia nad Písmom svätým, modlitby a spev piesní z Evanjelického spevníka.
     V prípade, že potrebujete osobnú duchovnú starostlivosť, prislúženie Večere Pánovej doma alebo v prípade pohrebu, kontaktujte brata kaplána na tel. čísle 0918 927 383.

                               Pokoj Vám!

 Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
 zborový kaplán

Translate »