Veľká noc 2021

Oznam pre cirkevný zbor Milí bratia a milé sestry v Kristu, tohtoročná Veľká noc je už druhou, keď nám bude chýbať vzájomné stretnutie sa na službách Božích. Nevieme, ako dlho bude tento stav trvať. Podľa aktuálnych vládnych nariadení je možná individuálna návšteva chrámu. Služby Božie zatiaľ nie sú povolené. Keďže pandemická Read more…

Koronavirus

 Milí bratia a sestry v Kristu,  na základe odporúčania Úradu vlády SR vydala Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov, s ktorým sa môžete oboznámiť na oficiálnej stránke www.ecav.sk. Link: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/koronavirus-usmernenie-pre-coj-ecav-na-slovensku-a-ich-predstavitelov   Pre náš cirkevný zbor to znamená, že počas najbližších dvoch týždňov (od Read more…

Translate »