Koronavirus

 Milí bratia a sestry v Kristu,  na základe odporúčania Úradu vlády SR vydala Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov, s ktorým sa môžete oboznámiť na oficiálnej stránke www.ecav.sk. Link: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/koronavirus-usmernenie-pre-coj-ecav-na-slovensku-a-ich-predstavitelov   Pre náš cirkevný zbor to znamená, že počas najbližších dvoch týždňov (od Read more…

Translate »